Teksti suurus:

Rahandusministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 69 „Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord” ja rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 22

Rahandusministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 69 „Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord” ja rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord” muutmine

Vastu võetud 17.12.2019 nr 62

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 28 lõike 4 ja § 36 lõike 5 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 69 „Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord” muutmine

Rahandusministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 69 „Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord” lisad 1 ja 2 asendatakse käesoleva määruse lisadega (lisatud).

§ 2.  Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord” muutmine

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruses nr 40 „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksukohustuslane on kohustatud pidama igapäevast arvestust oma maksustatava ja maksuvaba käibe, kauba impordi ning kauba ühendusesisese soetamise, nõudmiseni varu, käibemaksuseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud tehingu ja toimingu, millest käivet ei teki, § 7 lõikes 2 ja § 8 lõikes 3 nimetatud kauba ning § 3 lõike 4 punktides 2–6 nimetatud tehingult arvestatud käibemaksu ja sisendkäibemaksu kohta (edaspidi arvestus).”;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„10) käibemaksuseaduse § 7 lõike 1 punktis 4 ja lõike 2 punktides 12–14 nimetatud kaup;
11) käibemaksuseaduse § 8 lõike 3 punktis 14 ning lõigetes 6 ja 7 nimetatud kaup.”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 10 nimetatud kirjend peab sisaldama järgmist teavet:
1) nõudmiseni varu Eestist teise liikmesriiki toimetamise kuupäev;
2) maksukohustuslase, kellele nõudmiseni varu toimetatakse, maksukohustuslasena registreerimise number;
3) lao aadress sihtliikmesriigis, laopidaja maksukohustuslasena registreerimise number, nõudmiseni varu väärtus, kirjeldus ja kogus ning varu lattu saabumise kuupäev;
4) selle maksukohustuslase maksukohustuslasena registreerimise number, kes asendab isikut, kellele nõudmiseni varu toimetati (käibemaksuseaduse § 7 lõike 2 punkt 14);
5) nõudmiseni varuna võõrandatud kauba maksustatav väärtus, kirjeldus, kogus, võõrandamise kuupäev ja soetaja maksukohustuslasena registreerimise number;
6) Eestisse tagasi toimetatud kauba väärtus, kirjeldus ja kogus (käibemaksuseaduse § 7 lõike 2 punkt 13);
7) nõudmiseni varuna teise liikmesriiki toimetatud kauba maksustatav väärtus, kirjeldus ja kogus ning ühendusesisese käibe tekkimise põhjus käibemaksuseaduse § 7 lõike 3 rakendamisel ja kuupäev.

(4) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 11 nimetatud kirjend peab sisaldama järgmist teavet:
1) selle maksukohustuslase registreerimise number, kellelt nõudmiseni varuna Eestisse toimetatud kaup soetatakse;
2) maksukohustuslasele nõudmiseni varuna Eestisse toimetatud varu kirjeldus ja kogus;
3) kuupäev, millal maksukohustuslasele mõeldud nõudmiseni varu Eestisse lattu saabub;
4) maksukohustuslase soetatud nõudmiseni varu maksustatav väärtus, kogus ja kauba soetamise kuupäev;
5) nõudmiseni varu Eestisse toimetanud maksukohustuslase poolt laost eemaldatud kauba kirjeldus, kogus ja eemaldamise kuupäev;
6) laos hävinud, kadunud või varastatud kauba kirjeldus ja kogus ning kuupäev.

(5) Kui nõudmiseni varu toimetatakse Eestisse laopidajale, kes ei ole nõudmiseni varu soetaja, ei pea kanne sisaldama lõike 4 punktides 3, 5 ja 6 nimetatud teavet.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Ühendusesisese käibe aruanne

Lisa 2 Ühendusesisese käibe muutmise aruanne

/otsingu_soovitused.json