Teksti suurus:

Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 23

Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 18.12.2019 nr 63

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruses nr 105 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse lisade 3, 4, 10, 12 ja 13 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

(2) Määruse lisade 1, 2, 5–7, 9, 11, 15 ja 16 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 2017. aasta 1. jaanuar kuni 2017. aasta 31. detsember.

(3) Määruse lisade 8 ja 14 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 2017. aasta 1. jaanuar kuni 2018. aasta 31. detsember.

(4) Määruse lisade 5, 9, 11 ja 15 1. jaanuaril 2019. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 1. jaanuar kuni 2018. aasta 31. detsember.

(5) Määruse lisade 1, 2, 6, 7 ja 16 1. jaanuaril 2019. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

(6) Määruse lisade 5, 8, 9, 11, 14 ja 15 1. jaanuaril 2020. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2019. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.”

2) määruse lisad 5, 8, 9, 11, 14 ja 15 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 5 RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Lisa 8 RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

Lisa 9 RTJ 9 Rendiarvestus

Lisa 11 RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

Lisa 14 RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused

Lisa 15 RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json