Teksti suurus:

Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 26

Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine

Vastu võetud 22.12.2017 nr 105
RT I, 23.12.2017, 54
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2018RT I, 20.12.2018, 901.01.2019
18.12.2019RT I, 20.12.2019, 2301.01.2020

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel.

§ 1.   Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine

  Kehtestada järgmised Raamatupidamise Toimkonna juhendid (edaspidi RTJ):
  1) RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (lisa 1);
  2) RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (lisa 2);
  3) RTJ 3 Finantsinstrumendid (lisa 3);
  4) RTJ 4 Varud (lisa 4);
  5) RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad (lisa 5);
  6) RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud (lisa 6);
  7) RTJ 7 Bioloogilised varad (lisa 7);
  8) RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad (lisa 8);
  9) RTJ 9 Rendiarvestus (lisa 9);
  10) RTJ 10 Tulu kajastamine (lisa 10);
  11) RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine (lisa 11);
  12) RTJ 12 Sihtfinantseerimine (lisa 12);
  13) RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded (lisa 13);
  14) RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused (lisa 14);
  15) RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon (lisa 15);
  16) RTJ 16 Teenuste kontsessioonikokkulepped (lisa 16).

§ 2.   Määruse kohaldamine

  (1) Määruse lisade 3, 4, 10, 12 ja 13 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

  (2) Määruse lisade 1, 2, 5–7, 9, 11, 15 ja 16 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 2017. aasta 1. jaanuar kuni 2017. aasta 31. detsember.

  (3) Määruse lisade 8 ja 14 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 2017. aasta 1. jaanuar kuni 2018. aasta 31. detsember.

  (4) Määruse lisade 5, 9, 11 ja 15 1. jaanuaril 2019. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 1. jaanuar kuni 2018. aasta 31. detsember.

  (5) Määruse lisade 1, 2, 6, 7 ja 16 1. jaanuaril 2019. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

  (6) Määruse lisade 5, 8, 9, 11, 14 ja 15 1. jaanuaril 2020. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2019. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.
[RT I, 20.12.2019, 23 - jõust. 01.01.2020]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted
[RT I, 20.12.2018, 9 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 2 RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes
[RT I, 20.12.2018, 9 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 3 RTJ 3 Finantsinstrumendid

Lisa 4 RTJ 4 Varud

Lisa 5 RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
[RT I, 20.12.2019, 23 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 6 RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud
[RT I, 20.12.2018, 9 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 7 RTJ 7 Bioloogilised varad
[RT I, 20.12.2018, 9 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 8 RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad
[RT I, 20.12.2019, 23 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 9 RTJ 9 Rendiarvestus
[RT I, 20.12.2019, 23 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 10 RTJ 10 Tulu kajastamine

Lisa 11 RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine
[RT I, 20.12.2019, 23 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 12 RTJ 12 Sihtfinantseerimine

Lisa 13 RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded

Lisa 14 RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused
[RT I, 20.12.2019, 23 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 15 RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon
[RT I, 20.12.2019, 23 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 16 RTJ 16 Teenuste kontsessioonikokkulepped
[RT I, 20.12.2018, 9 - jõust. 01.01.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json