Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 29

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Vastu võetud 19.12.2019 nr 74

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 4 lõike 3 ja § 24 lõike 3 alusel.

1. Paragrahvi 5 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Metskitsele võib jahti pidada 1. juunist 31. jaanuarini, sealhulgas:
1) sokule varitsus- või hiilimis- või peibutusjahti 1. juunist 31. jaanuarini ning ajujahti ja jahti FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga 1. oktoobrist 31. jaanuarini;
2) kitsele või tallele varitsus- või hiilimisjahti 1. septembrist 31. jaanuarini ning ajujahti ja jahti FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga 1. oktoobrist 31. jaanuarini.”.

2. Paragrahvi 5 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „välja arvatud Hiiu ja Saare maakondades, kus võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe ja jahikoera kasutades 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni ning varitsus- või hiilimisjahti 1. märtsist kuni 31. märtsini”.

3. Paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja „punapea-vardile”.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json