Teksti suurus:

Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2024, 15

Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Vastu võetud 12.12.2022 nr 86
RT I, 15.12.2022, 3
jõustumine 01.01.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023, määruses läbivalt asendatud sõna „haigekassa“ sõnaga „Tervisekassa“
08.06.2023RT I, 13.06.2023, 101.07.2023
13.12.2023RT I, 20.12.2023, 101.01.2024
12.06.2024RT I, 18.06.2024, 301.07.2024

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Tervisekassa poolt, ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (2) Meditsiiniseadmete loetelu on esitatud määruse lisas.

  (3) Tervisekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2.   Tervisekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise arvestamine

  Kui meditsiiniseadmete loetelus on ühes meditsiiniseadme rühmas kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on alates kolmandast meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmest ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 alusel Tervisekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks loetelus sisalduva piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme piirhind.

§ 3.   Kindlustatud isiku omaosaluse määr

  Paragrahvides 4–634 nimetatud meditsiiniseadmete puhul on kindlustatud isiku omaosaluse määr ostetava meditsiiniseadme piirhinna ja Tervisekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe. Kui ostetava meditsiiniseadme jaemüügihind on alla piirhinna, on kindlustatud isiku omaosaluse määr jaemüügihinna ja Tervisekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe.
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]

§ 4.   Glükomeetri testribad

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike glükomeetri testribade eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele isikule kuni 1650 testriba eest kalendripoolaastas;
  2) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  4) I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas;
  5) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 900 testriba eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 testriba eest kalendripoolaastas;
  7) täpsustamata diabeedi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) esitatud diagnoosikood E14) haigele kuni 300 testriba eest kalendripoolaastas;
  8) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas;
  9) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 testriba eest kalendripoolaastas.

§ 5.   Ühekordse kasutusega nõelad

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  2) I tüübi diabeedi haigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
  5) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 350 nõela eest kalendripoolaastas;
  6) Parkinsoni tõvega patsiendile, kellele Tervisekassa hüvitab soodusravimite loetelu kaudu apomorfiini süsteravi, kuni 730 10 mm ja/või 12 mm pikkuse nõela eest kalendripoolaastas;
  7) kasvuhäirega patsiendile, kellele Tervisekassa hüvitab soodusravimite loetelu kaudu kasvuhormooni sisaldavaid ravimeid, kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas.

§ 6.   Lantsetid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 1650 lantseti eest kalendripoolaastas;
  2) rasedusdiabeediga haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
  3) rasedusdiabeediga haigele, kes on dieetravil, kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  4) I tüübi diabeedi haigele kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  5) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 900 lantseti eest kalendripoolaastas;
  6) II tüübi diabeedi haigele, kes on tablettravil, kuni 50 lantseti eest kalendripoolaastas;
  7) täpsustamata diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E14) haigele kuni 300 lantseti eest kalendripoolaastas;
  8) muu täpsustatud diabeedi (RHK 10 diagnoosikood E13) haigele kuni 600 lantseti eest kalendripoolaastas;
  9) korduva ja raske hüpoglükeemia (RHK 10 diagnoosikood E16.2) esinemise korral kuni 1300 lantseti eest kalendripoolaastas.

§ 7.   Stoomirõngad

  Tervisekassa võtab käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 200 stoomirõnga eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 8.   Stoomi alusplaadid

  Tervisekassa võtab kaheosalise stoomisüsteemi alusplaatide eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 125 alusplaadi eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 9.   Stoomikotid

  Tervisekassa võtab stoomikottide või -katete eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, järgmises ulatuses:
  1) kuni 550 koti või katte eest kalendripoolaastas ühe stoomi või fistuli korral;
  2) kuni 920 koti või katte eest kalendripoolaastas kahe stoomi või fistuli korral.

§ 10.   Stoomihooldusvahendid

  Tervisekassa võtab käesolevas paragrahvis nimetatud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 22 meditsiiniseadme müügipakendi eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta. Meditsiiniseadme müügipakend, mis sisaldab meditsiiniseadmeid koguses 100, on võrdsustatud kahe pakendiga.

§ 11.   Alkoholivaba stoomipasta

  Tervisekassa võtab alkoholivaba stoomipasta eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul ja kes ei saa allergilise või põletikulise ja kahjustatud stoomiümbruse naha või nahalõhede tõttu kasutada alkoholi sisaldavat stoomipastat, kuni üheksa pasta eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 12.   Stoomikotivöö

  Tervisekassa võtab stoomikotivöö eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni kahe stoomikotivöö eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 13.   Stoomi alusplaadi lisakinnitused

  Tervisekassa võtab stoomi alusplaadi lisakinnituste eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 360 alusplaadi lisakinnituse eest kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta.

§ 14.   Uriinikogumiskotid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike uriinikogumiskottide eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) urostoomiga patsiendilt kuni 50 uriinikogumiskoti eest kalendripoolaastas;
  2) neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga patsiendilt, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire, kuni 90 uriinikogumiskoti eest kalendripoolaastas.

§ 15.   Uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendid

  Tervisekassa võtab uriinikogumiskoti riputus- ja kinnitusvahendite eest tasu maksmise kohustuse üle neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga kindlustatud isikult, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire, kuni 12 riputus- ja kinnitusvahendi eest kalendripoolaastas.

§ 16.   Dušikaitse larüngektoomia korral

  Tervisekassa võtab dušikaitsme eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kaitsme eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on teostatud larüngektoomia.

§ 17.   Kinnitusplaastrid larüngektoomia korral

  Tervisekassa võtab kinnitusplaastrite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 180 plaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on teostatud larüngektoomia.

§ 18.   Filtrid larüngektoomia korral

  Tervisekassa võtab filtrite eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on teostatud larüngektoomia, kuni 365 filtri eest kalendriaastas.

§ 19.   Liimieemaldusvahendid larüngektoomia korral

  Tervisekassa võtab liimieemaldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 100 puhastuspadjakese või 100 salvräti või kahe sprei eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on teostatud larüngektoomia.

§ 20.   Trahheostoomi plaastrid

  Tervisekassa võtab trahheostoomi plaastrite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 180 trahheostoomi plaastri eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 21.   Trahheostoomi filtrid

  Tervisekassa võtab trahheostoomi filtrite eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on trahheostoom, kuni 730 filtri eest kalendriaastas.

§ 22.   Trahheakanüüli komplektid

  Tervisekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle kuni 24 CRISTALCLEAR PLUSi või 12 Bivona või 12 Portexi trahheostoomiakanüüli komplekti eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 23.   Sisemised trahheakanüülid

  Tervisekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle kuni 365 CRISTALCLEAR PLUSi või 12 Bivona või 12 Portexi sisemise trahheakanüüli eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 24.   Trahheostoomi kaelapaelad

  Tervisekassa võtab trahheostoomi kaelapaelte eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 30 kaelapaela eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on trahheostoom.

§ 25.   Kõneklapid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike kõneklappide eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) püsiva trahheostoomi korral kuni kolme Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapi või kuni kuue Orator™ kõneklapi eest kalendripoolaastas;
  2) ajutise trahheostoomi korral ühe Passy Muir™ kõne- ja neelamisklapi või kuni kahe Orator™ kõneklapi eest kahe kuu jooksul.

§ 26.   Nebulisaatori komplekt

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku nebulisaatori komplekti eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) isikult, kes on invasiivsel kodusel ventilaatorravil ja vajab kaasuva haiguse raviks ravimi inhalatsioone, ühe seadme eest 12 kuu jooksul;
  2) isikult, kes on invasiivsel kodusel ventilaatorravil ning vajab kaasuva haiguse raviks ravimi inhalatsioone ja ravi kriitilisuse tõttu ka varuseadet, kuni kahe seadme eest 12 kuu jooksul.

§ 27.   Nebulisaator

  Tervisekassa võtab nebulisaatorite eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kes on invasiivsel kodusel ventilaatorravil ja vajab kaasuva haiguse raviks ravimi inhalatsioone, kuni 13 nebulisaatori eest kalendriaastas.

§ 28.   Aspiratsioonisondid

  Tervisekassa võtab aspiratsioonisondide eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 3600 aspiratsioonisondi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kes viibib kodusel ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.

§ 29.   Tallatoed

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku tallatoe eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) üks paar tallatugesid üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat lülisambal või alajäsemel kaasuva valusündroomiga nimetatud piirkonnas;
  2) kaks paari tallatugesid kalendriaastas kahe kalendriaasta jooksul patsiendile, kellel esineb vaagnapiirkonna (RFK järgi s740) või alajäseme (s750) raske struktuurikahjustus või sellest tulenevad liigeste, luude või lihaste funktsioonihäired (b710–749) ja kaasuvana valu igapäevasel liikumisel või haavandid ning masstoodangu tallatoed ei ole patsiendile näidustatud või on osutunud ebaefektiivseks.

§ 30.   Randme-kämblaortoosid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku randme-kämblaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest jäseme kohta kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta kahe aasta jooksul.

§ 31.   Õla- ja küünarliigese ortoosid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku õla- ja küünarliigese ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest jäseme kohta kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta kahe aasta jooksul.

§ 32.   Põlveortoosid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku põlveortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest jäseme kohta kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta kahe aasta jooksul.

§ 33.   Jalaortoosid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku jalaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest jäseme kohta kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, kuni kahe ortoosi eest jäseme kohta ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest jäseme kohta kahe aasta jooksul.

§ 34.   Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku selja- ja nimmepiirkonna ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, kuni kahe ortoosi eest ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest kahe aasta jooksul.

§ 35.   Kõhuortoosid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku kõhuortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest kuue kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast operatsiooni või traumat;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest kahe aasta jooksul.

§ 36.   Kaelaortoosid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku kaelaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) ühe ortoosi eest kolme kuu jooksul funktsioonihäire kompenseerimiseks pärast traumat või operatsiooni;
  2) alla 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest ühe aasta jooksul;
  3) vähemalt 19-aastasele patsiendile ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks, ühe ortoosi eest kahe aasta jooksul.

§ 37.   Individuaalselt valmistatud ortooside varuosad

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku individuaalselt valmistatud ortoosi varuosa eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses: kaks varuosa kehapoole kohta kalendriaastas kahe kalendriaasta jooksul patsiendile, kes kasutab individuaalselt valmistatud ortoosi ning ortoosi garantiiperiood on lõppenud.

§ 38.   Ravikontaktläätsed

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  2) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 48 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas;
  3) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendripoolaastas;
  4) keratopaatia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendripoolaastas;
  5) tõsise sarvkesta ektaasia ja sarvkesta armide ravi korral ühe skleraalse ravikontaktläätse eest ühe silma kohta kalendriaastas;
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]
  6) tõsise sarvkesta ektaasia ja sarvkesta armide ravi korral kuni kahe skleraalse ravikontaktläätse eest kahe silma kohta kalendriaastas;
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]
  7) ägeda ravile mittealluva sarvkesta pinnadefekti ravi korral ühe skleraalse ravikontaktläätse eest ühe silma kohta 12 kuu jooksul;
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]
  8) ägeda ravile mittealluva sarvkesta pinnadefekti ravi korral kuni kahe skleraalse ravikontaktläätse eest kahe silma kohta 12 kuu jooksul.
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]

§ 39.   Põletushaigete surverõivad

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse üle ainult järgmistel juhtudel:
  1) põletusjärgsete armide raviks;
  2) sügavate põletushaavade korral nahasiirdamisoperatsioonijärgseks raviks;
  3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle kolme nädala;
  4) korrigeerivate operatsioonide järel põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodil (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 40.   Vahemahutid

  Tervisekassa võtab kuni 10-aastasele (kaasa arvatud) kindlustatud isikule bronhiaalastma raviks vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse üle ühe vahemahuti eest 12 kuu jooksul.

§ 41.   Ühekordsed põiekateetrid

  Tervisekassa võtab ühekordsete põiekateetrite eest tasu maksmise kohustuse üle neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga kindlustatud isikult, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire, kuni 1000 kateetri eest kalendripoolaastas.

§ 42.   Püsikateetrid

  Tervisekassa võtab püsikateetrite eest tasu maksmise kohustuse üle neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga kindlustatud isikult, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire, kuni üheksa 100% silikoonist kateetri, 12 silikoonelastomeerkattega kateetri või 36 silikoniseeritud kateetri eest kalendripoolaastas.

§ 43.   Peenisekatted

  Tervisekassa võtab peenisekatete eest tasu maksmise kohustuse üle neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga kindlustatud isikult, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire, kuni 240 katte eest kalendripoolaastas.

§ 44.   Insuliinipumbad

  Tervisekassa võtab diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) kuni 4-aastasele (kaasa arvatud) lapsele ühe insuliinipumba eest;
  2) 5–18-aastasele lapsele, kes on alla 5-aastaselt alustanud pumbaraviga või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe insuliinipumba eest viie kalendriaasta jooksul või nelja kalendriaasta jooksul, kui insuliinipump ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast neljandat kasutusaastat;
  3) 19–25-aastasele hea ravisoostumuse ja glükoosikontrolliga I tüübi diabeedi haigele pumbaravi jätkamiseks maksimaalselt kuni 26-aastaseks saamiseni või 19–25-aastasele I tüübi diabeedi haigele, kes ei ole eelneva kuue jooksul pideva glükoosimonitooringuga ravieesmärke saavutanud (HbA1c üle 8, glükoositaseme eesmärkvahemik (time in range, TIR) oluliselt alla 70% ajast), kuid kes on pumbaraviks motiveeritud, maksimaalselt kuni 26-aastaseks saamiseni. Pumbaravi lõpetatakse, kui kahe kuuekuulise glükoosinäitude (HbA1c ja TIR) hindamise vältel ei ole ravieesmärke saavutatud. Insuliinipumba väljakirjutamise õigus on endokrinoloogil tingimusel, et eelmise Tervisekassa soodustusega insuliinipumba ostust on möödunud vähemalt neli aastat.

§ 45.   Insuliinipumba infusioonivahendid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike insuliinipumba infusioonivahendite eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 Quick-Set, Silhouette ja Mio infusioonivahendi ja kuni 180 Sure-T infusioonivahendi eest kalendriaastas;
  2) insuliinipumba ravi saavalt 19–25-aastaselt kindlustatud isikult, kes vastab määruse § 44 punktis 3 sätestatud tingimustele, kuni 60 Quick-Set, Silhouette ja Mio infusioonivahendi ja kuni 90 Sure-T infusioonivahendi eest kalendripoolaastas. Infusioonivahendite väljakirjutamise õigus on endokrinoloogil.

§ 46.   Insuliinipumba reservuaarid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike insuliinipumba reservuaaride eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel ja ulatuses:
  1) insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 122 reservuaari eest kalendriaastas;
  2) insuliinipumba ravi saavalt 19–25-aastaselt kindlustatud isikult, kes vastab määruse § 44 punktis 3 sätestatud tingimustele, kuni 61 reservuaari eest kalendripoolaastas. Insuliinipumba reservuaaride väljakirjutamise õigus on endokrinoloogil.

§ 47.   Pideva glükoosimonitooringu komplekt

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku pideva glükoosimonitooringu komplekti eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele isikule, kes § 44 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitoorimise võimalusega insuliinipumpa või kellel on glükosüleeritud HbA1 üle 8,0 või kellel on esinenud sagedased hüpoglükeemiad või kellel on veresuhkru taseme suur kõikumine, ühe MiniLink, ühe Guardian, ühe AiDEX, ühe Nano, kahe EasySense S9 või kaheksa Dexcom ONE pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul;
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]
  2) I tüübi diabeedi haigele ühe AiDEX, kahe EasySense S9 või kaheksa Dexcom ONE pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul. Pideva glükoosimonitooringu komplekti väljakirjutamise õigus on endokrinoloogil, sisearstil ja lastearstil;
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]
  3) insuliinipumba ravi saavale 19–25-aastasele kindlustatud isikule, kes vastab määruse § 44 punktis 3 sätestatud tingimustele, ühe MiniLink, ühe Guardian, ühe AiDEX, ühe Nano, kahe EasySense S9 või kaheksa Dexcom ONE pideva glükoosimonitooringu komplekti eest kahe kalendriaasta jooksul. Pideva glükoosimonitooringu komplekti väljakirjutamise õigus on endokrinoloogil.
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]

§ 48.   Glükoosisensorid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike glükoosisensorite eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
  1) alla 19-aastasele isikule, kes § 47 punktis 1 sätestatud tingimustel kasutab pideva glükoosi monitooringu komplekti, kuni 55 Enlite, 55 Guardian, 27 AiDEX, 33 Nano, 33 EasySense S9 või 41 Dexcom ONE glükoosisensori eest kalendriaastas;
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]
  2) I tüübi diabeedi haigele kuni 13 AiDEX, 16 EasySense S9 või 20 Dexcom ONE glükoosisensori eest kalendripoolaastas. Meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on endokrinoloogil, sisearstil ja lastearstil;
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]
  3) insuliinipumba ravi saavale 19–25-aastasele kindlustatud isikule, kes vastab määruse § 44 punktis 3 sätestatud tingimustele, kuni 26 Enlite, 26 Guardian, 13 AiDEX, 16 Nano, 16 EasySense S9 või 20 Dexcom ONE glükoosisensori eest kalendripoolaastas. Glükoosisensorite väljakirjutamise õigus on endokrinoloogil.
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]

§ 49.   Hooldusvahendid pump- või sensorravi kasutajatele

  Tervisekassa võtab hooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 100 padjakese või 100 salvräti või kahe sprei eest kalendripoolaastas ühe alla 19-aastase insuliinsõltuva suhkurtõvega (RHK 10 diagnoosikood E10) patsiendi kohta, kes on pump- või sensorravil.

§ 50.   Korduvkasutatav insuliini süstevahend

  Tervisekassa võtab korduvkasutatava insuliini süstevahendi eest tasu maksmise kohustuse üle insuliinsõltuva suhkurtõvega (RHK 10 diagnoosikood E10) kindlustatud isikult, kes kasutab raviks kolbampullis lühitoimelist insuliini, üks kord kolme aasta jooksul.

§ 51.   Vere β-ketooni testiribad

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike vere β-ketooni testiribade eest tasu maksmise kohustuse üle alla 19-aastaselt insuliinsõltuva suhkurtõvega (RHK 10 diagnoosikood E10) patsiendilt kuni 50 testiriba eest kalendriaastas.

§ 52.   Mitteantibakteriaalsed haavasidemed ja drenaažikotid

  (1) Tervisekassa võtab kindlustatud isikule venoossete, arteriaalsete, diabeetiliste, atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade, kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks vajalike haavaravitoodete eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul järgmises ulatuses:
  1) 1–3 haava või haavandi korral kuni 80 haavasideme või drenaažikoti eest;
  2) 4–6 haava või haavandi korral kuni 160 haavasideme eest;
  3) 7–9 haava või haavandi korral kuni 240 haavasideme eest;
  4) 10–12 haava või haavandi korral kuni 320 haavasideme eest;
  5) põhjendatud suurema vajadusega atüüpiliste haavandite korral sõltumata haavandite arvust kuni 780 haavasideme eest.

  (2) Tervisekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid arteriaalse haavandiga patsiendile kuni haavandi paranemiseni pärast revaskulariseerivat ravi, samuti patsiendile, kellel revaskulariseeriv ravi on osutunud ebaefektiivseks, on terviseseisundi tõttu perspektiivitu või vastunäidustatud, aga patsient ei vaja kohest jäseme amputatsiooni.

  (3) Tervisekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid atüüpiliste haavandite korral, mis on kajastatud Euroopa Haavaravi Assotsiatsiooni atüüpiliste haavandite konsensusdokumendis (Isoherranen, K. et al. (2019). Atypical wounds. Best clinical practice and challenges. Journal of Wound Care, 28(Sup6), S1-S92).

§ 53.   Antibakteriaalsed haavasidemed

  (1) Tervisekassa võtab kindlustatud isikule venoossete, arteriaalsete, diabeetiliste, atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade, kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks vajalike antibakteriaalsete haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kuu jooksul järgmises ulatuses:
  1) 1–3 haava või haavandi korral kuni 25 haavasideme eest;
  2) 4–6 haava või haavandi korral kuni 50 haavasideme eest;
  3) 7–9 haava või haavandi korral kuni 75 haavasideme eest;
  4) 10–12 haava või haavandi korral kuni 100 haavasideme eest;
  5) põhjendatud suurema vajadusega atüüpiliste haavandite korral sõltumata haavandite arvust kuni 130 haavasideme eest.

  (2) Tervisekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid arteriaalse haavandiga patsiendile kuni haavandi paranemiseni pärast revaskulariseerivat ravi, samuti patsiendile, kellel revaskulariseeriv ravi on osutunud ebaefektiivseks, on terviseseisundi tõttu perspektiivitu või vastunäidustatud, aga patsient ei vaja kohest jäseme amputatsiooni.

  (3) Tervisekassa hüvitab käesolevas paragrahvis sätestatud haavasidemeid atüüpiliste haavandite korral, mis on kajastatud Euroopa Haavaravi Assotsiatsiooni atüüpiliste haavandite konsensusdokumendis (Isoherranen, K. et al. (2019). Atypical wounds. Best clinical practice and challenges. Journal of Wound Care, 28(Sup6), S1-S92).

§ 54.   Haavasidemed Epidermolysis bullosa raviks

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule Epidermolysis bullosa raviks vajalike haavasidemete eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 6000 haavasideme eest kalendriaastas.
[RT I, 13.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

§ 55.   Liimieemaldusvahendid Epidermolysis bullosaga patsientidele

  Tervisekassa võtab Epidermolysis bullosaga kindlustatud isikule kleepäärega haavasidemete eemaldamiseks vajalike liimieemaldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 400 puhastuspadjakese või 400 salvräti või kaheksa sprei eest kalendriaastas.

§ 56.   Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade

  Tervisekassa võtab automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme eest tasu maksmise kohustuse üle kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmega osutunud edukaks, maksimaalselt üks kord viie aasta jooksul järgmistel tingimustel:
  1) alla 16-aastastelt lastelt, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥ 30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia või
  2) 16-aastastelt ja vanematelt isikutelt, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥ 30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia ja
  3) uus automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade on välja kirjutatud hea ravisoostumusega patsiendile, kes kasutab seadet regulaarselt ning kelle olemasolev seade ei ole kasutajast mitteolenevatel põhjustel töökorras pärast viiendat kasutusaastat.

§ 57.   Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maski eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord kalendriaastas § 56 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustel.

§ 58.   Kompressioontooted lümfitursete raviks

  (1) Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste või standardmõõdus kohandatavate kompressioontoodete eest tasu maksmise kohustuse üle II ja III staadiumi lümfödeemi ja III staadiumi lipo-lümfödeemi kompleksse turset alandava teraapia (CDT) järel, kui teraapiaga on saavutatud parim võimalik ravitulemus, järgmises ulatuses:
  1) ühe jäseme või muu kehapiirkonna turse korral kuni kahe kompressioontoote eest kuue kuu jooksul;
  2) vähemalt kahe erineva jäseme või muu kehapiirkonna turse korral kuni nelja kompressioontoote eest kuue kuu jooksul.

  (2) Esmakordse kompressioontoote väljakirjutamise eeltingimuseks on ravi lümfiteraapiaga (tervishoiuteenuste loetelus olev kood 7058). Esmakordse meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on taastusarstil, kirurgil, onkoloogil, günekoloogil, uroloogil ja dermatoveneroloogil ning järgneva meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on lisaks perearstil.

§ 59.   Kompressioontooted venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks

  Tervisekassa võtab kroonilise venoosse puudulikkusega või venoosse haavandiga (RHK 10 diagnoosikoodid I83.0, I83.1, I83.2 ja I87.2) kindlustatud isikule vajaliku kompressioontoote eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe kompressioonpõlviku või -suka või ühe paari kompressioonsukkpükste eest kalendripoolaastas. Eeltingimuseks on, et krooniline venoosne puudulikkus (CEAP (Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological) klassifikatsiooni järgi C4–C6 klass) on diagnoositud vastavalt ravijuhendi „Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ning ravi, 2019” soovitustele ning ravidokumentatsioonis on objektiivset leidu kirjeldatud ja CEAP klassifikatsiooni C-komponendi valikut põhjendatud.

§ 60.   Nahahooldusvahendid

  Tervisekassa võtab kaasasündinud rasket ihtüoosi (RHK 10 diagnoosikood Q80) põdevale kindlustatud isikule vajaliku nahahooldusvahendi eest tasu maksmise kohustuse üle järgmises ulatuses:
  1) kuni 6,5 l nahahooldusvahendit alla 16-aastasele (kaasa arvatud) lapsele kalendripoolaastas;
  2) kuni 13 l nahahooldusvahendit üle 17-aastasele isikule kalendripoolaastas.

§ 61.   Diafragma stimulaatori antennid

  Tervisekassa võtab diafragma stimulaatori antennide eest tasu maksmise kohustuse üle kuni nelja antenni eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on diafragma stimulaator.

§ 62.   Silikoonplaastrid ja -geelid

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike silikoontoodete eest tasu maksmise kohustuse üle kuue kuu jooksul pärast traumat või meditsiinilisel näidustusel tehtud operatsiooni, tingimusel et on tekkimas patoloogiline arm või esineb suur risk selle tekkimiseks, kuni 40 ühekordse kasutusega silikoonplaastri või -geeli, kuni 20 pestava silikoonplaastri (kasutusajaga kuni 4 nädalat) või kuni kümne pestava silikoonplaastri (kasutusajaga vähemalt 4 nädalat) eest.

§ 63.   Automatiseeritud elektristimulatsioonil põhinev haavaraviseade

  (1) Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajaliku automatiseeritud elektristimulatsioonil põhineva haavaraviseadme eest tasu maksmise kohustuse üle raskesti paranevate haavade või haavandite korral, mis ei ole vaatamata adekvaatsele haavaravile (lokaalne ravi, haavade sidumine, kompressioonravi) kuue kuu jooksul paranenud, järgmises ulatuses ühe kuu jooksul:
  1) raskesti paraneva haava või haavandi korral ühe haavaraviseadme eest;
  2) kordusravi vajava haava või haavandi korral kuni kahe haavaraviseadme eest, tingimusel et haava või haavandi paranemine on haavaraviseadme kasutamisel olnud positiivse dünaamikaga.

  (2) Meditsiiniseadme väljakirjutamise õigus on ortopeedil, plastikakirurgil, veresoontekirurgil või üldkirurgil.

§ 631.   Kompressioontooted rinnaoperatsioonijärgseks raviks

  Tervisekassa võtab kindlustatud isikule vajalike kompressioontoodete eest tasu maksmise kohustuse üle, kui on tehtud kasvaja, trauma või kaasasündinud sündroomi näidustusel rindade plastiline kirurgia või rekonstruktsioon või meditsiinilisel näidustusel rinnavähendusoperatsioon, kuni kahe toote eest kuue kuu jooksul.
[RT I, 20.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 632.   Pessaarid

  Tervisekassa võtab pessaaride eest tasu maksmise kohustuse üle vaagnapõhja organi allavajega (RHK 10 diagnoosikoodid N81 ja N99.3) või uriinipidamatusega (RHK 10 diagnoosikood N39.3) kindlustatud isikult kuni ühe pessaari eest viie aasta jooksul. Pessaaride väljakirjutamise õigus on günekoloogil.
[RT I, 20.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]

§ 633.   Kõritorud larüngektoomia korral

  Tervisekassa võtab kõritorude eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe kõritoru eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on teostatud larüngektoomia.
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]

§ 634.   Kateetriadapterid

  Tervisekassa võtab kateetriadapterite eest tasu maksmise kohustuse üle neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga kindlustatud isikult, kellel esineb urineerimisfunktsiooni häire, kuni kuue nupuga adapteri või 13 kraaniga adapteri eest kalendripoolaastas.
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]

§ 64.   Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

  (1) Tervisekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle ainult sellise Tervisekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest, mille kohta on retseptikeskuses vormistatud meditsiiniseadme kaart.

  (2) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigus on Terviseametis registreeritud arstil. Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja on kohustatud meditsiiniseadme kaardi välja kirjutama elektroonilisel kujul ja see salvestatakse retseptikeskuses.

  (3) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja kannab meditsiiniseadme kaardile andmed meditsiiniseadme väljakirjutamise kohta, mille alusel on võimalik tuvastada meditsiiniseadme kaardi väljastanud tervishoiuteenuse osutajat ja patsienti, kellele kaart on väljastatud, samuti välja kirjutatud meditsiiniseadme rühma ja hüvitamise tingimusi. Kui väljakirjutatava meditsiiniseadme ostab patsiendi eest välja keegi teine, kannab meditsiiniseadme kaardi väljakirjutaja kaardile täiendavalt meditsiiniseadme väljaostmiseks patsiendi poolt antava volituse andmed.

  (4) Meditsiiniseadet väljastav isik (edaspidi müüja) on kohustatud meditsiiniseadme kaarti töötlema retseptikeskuses, lisades meditsiiniseadme müügiga seotud info, mis salvestatakse samuti retseptikeskuses. Meditsiiniseadme müügiga seotud info tuleb meditsiiniseadme kaardile kanda meditsiiniseadme väljastamise ajal või viivitamata pärast meditsiiniseadme väljastamist juhul, kui retseptikeskust ei ole võimalik meditsiiniseadme väljastamise ajal kasutada. Müüja peab meditsiiniseadme müügil kaardi alusel veenduma meditsiiniseadme kaardil kajastatud Tervisekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavuses §-des 4–634 nimetatud tingimustele.
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]

  (5) Müüja kannab meditsiiniseadme kaardile andmed meditsiiniseadme väljastamise kohta, mis võimaldavad tuvastada apteegiteenuse osutajat või meditsiiniseadme väljastanud muud juriidilist isikut ja patsienti, kellele meditsiiniseade väljastati, samuti väljastatud meditsiiniseadet ning meditsiiniseadme eest makstavaid summasid. Kui meditsiiniseadme ostab patsiendi jaoks välja vastava volitusega isik, kannab müüja täiendavalt kaardile ostjat tuvastada võimaldavad andmed.

§ 65.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 66.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Lisa Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelu
[RT I, 18.06.2024, 3 - jõust. 01.07.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json