Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2023, 17

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 14.12.2023 nr 66

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesolevas määruses kasutatavate koodide numbrid tähistavad ravikindlustuse seaduse § 30 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus” (edaspidi tervishoiuteenuste loetelu) sätestatud tervishoiuteenuste koode või Tervisekassa ja perearsti või koolitervishoiuteenuse osutaja vahel sõlmitavas ravi rahastamise lepingus kokku lepitud koode.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „ja päevaravis” tekstiosaga „, päevaravis, iseseisvas füsioteraapias, logopeedilises ravis ja psühholoogilises ravis”;

3) paragrahvi 3 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Koodidega 3061, 3062, 3050, 3069, 3083, 3093, 3178 ja 3185 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise kuupäevaks on käesoleva määruse §-s 8 või §-s 81 sätestatud töö hindamise tulemuste kinnitamise päev, sealhulgas tulemuste muutmise korral.”;

4) paragrahvi 41 lõiked 2 ja 21 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tervisekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 13 kehtestatud määrale perearsti poolt patsiendi suunamisel e-konsultatsioonile uroloogile, endokrinoloogile, pulmonoloogile, otorinolarüngoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, hematoloogile, neuroloogile, kardioloogile, gastroenteroloogile, ortopeedile, onkoloogile, allergoloog-immunoloogile, nefroloogile, sisearstile, psühhiaatrile, günekoloogile, taastusarstile, dermatoveneroloogile, veresoontekirurgile, valuravi arstile, lastepsühhiaatrile, androloogile, infektsionistile, üldkirurgile, meditsiinigeneetika arstile, lastekirurgile, neurokirurgile, suu-, näo- ja lõualuukirurgile, laste oftalmoloogile, plastika- ja rekonstruktiivkirurgile, täiskasvanute silmaarstile ja bensodiasepiinide või bensodiasepiinisarnaste ainete retsepti väljakirjutamiseks tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga või e-konsultatsioonile suunatud patsiendi ravi ülevõtmise eest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel, kui e-konsultatsiooni saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad käesoleva määruse lisades 19–23, 27–29, 31–38, 40, 42–45, 47, 50, 52–59, 63 ja 64 sätestatud andmeid.”;

6) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Uuringud ja protseduurid

Tervishoiuteenuse
kood

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 60 min)

3111

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 30 min)

3112

Ämmaemanda koduvisiit

3038

Ämmaemanda kaugvastuvõtt (kestus 30 min)

3208

Ämmaemanda kaugvastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

3218

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 60 min)

3098

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

3099

Ämmaemanda videovastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (30 min)

3230

Esmatasandi tervisekeskuses töötava ämmaemanda koduvisiit

3028

Koduõendusteenus

3026

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

Puurbiopsia

7006

Dermatoskoopia

7007

Digitaalne dermatoskoopia

7008

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

Laparotsentees

7110

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

Väikese implantaadi vahetamine

7119

Muud kirurgilised protseduurid

7122

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

Sidumine (ambulatoorne)

7141

Kateeterdamine

7159

Püsikateetri paigaldamine

7160

Epitsüstostoomi vahetus

7162

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

Emakasisese vahendi paigaldamine / instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring (LBC)

66822

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

Kolonoskoopia

7558

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

Spirograafia

6301

Bronhodilataatortest

6302

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

EKG monitooring 24 tundi

6371

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

Täismahus ehhokardiograafia

6340

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66800

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66823

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

66801

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

Immuunhistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

Kaugfüsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7065

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

Kaugfüsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7067

Inimese papilloomviiruse test nukleiinhappe (DNA ja/või RNA) järjestuse määramisel

66644

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring HPV/NAT leiu täpsustamiseks

66821

SARS koroonaviirus-2 RNA määramine real-time-PCR-meetodil

66634

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise esmane nõustamine (50 min)

3119

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamine (15 min)

3120

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise kaugnõustamine (15 min)

3232

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise videonõustamine (15 min)

3233

Transkraniaalse alalisvooluga stimulatsiooni seanss

7604

AUDIT test koos tagasisidestamisega (10 minutit)

3127

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine (15 minutit)

3122

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine (50 minutit)

3123

AUDIT test koos tagasisidestamisega kaugvastuvõtuna (10 minutit)

3234

AUDIT test koos tagasisidestamisega videovastuvõtuna (10 minutit)

3235

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine kaugvastuvõtuna (15 minutit)

3236

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine videovastuvõtuna (15 minutit)

3237

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine kaugvastuvõtuna (50 minutit)

3238

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine videovastuvõtuna (50 minutit)

3239

Endoproteesimise vajaduse hindamise ja/või üldandmete ja elukvaliteedi hindamise küsimustiku täitmine vastavalt endoproteesimise standardile sobivale patsiendile (1 kord)

4506A

Füsioteraapia igapäevases keskkonnas

7060

Kodune palliatiivne hapnikravi

7074

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

7) paragrahvi 6 lõige 52 sõnastatakse järgmiselt:

„(52) Tervisekassa tasub perearstile raviarve esitamisel ööpäevaringset väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust, ööpäevaringset erihoolekandeteenust ja kogukonnas elamise teenust saava isiku ning perearsti nimistu välise isiku COVID-19 ja gripi vastu vaktsineerimise eest tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuste piirhinna alusel.”;

8) paragrahvi 8 lõige 132 sõnastatakse järgmiselt:

„(132) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3185 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga vastavalt nimistusse kuuluvate vähemalt 60-aastaste isikute hõlmatusele perioodil august kuni märts järgmiselt:
1) 30–40% hõlmatuse korral on koefitsient 0,8;
2) 41–50% hõlmatuse korral on koefitsient 1;
3) 51% ja enama hõlmatuse korral on koefitsient 1,2.”;

9) paragrahvi 8 lõike 14 teine ja kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Erialast pädevust hinnatakse perearsti nimistu põhiselt. Günekoloogilise läbivaatuse, kirurgiliste manipulatsioonide ja pisioperatsioonide tegemise pädevust ning e-konsultatsioonide andmist hinnatakse üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja põhiselt. Erialase lisapädevuse hindamisel liidetakse täidetud kriteeriumide koefitsiendid.”;

10) paragrahvi 8 lõige 144 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 81 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervisekassa tasub koolitervishoiuteenuse osutajale tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3178 tähistatud lisatasu käesolevas paragrahvis või tervishoiuteenuste loetelus sätestatud kriteeriumide alusel, hinnates koolitervishoiuteenuse osutamise sihtrühma kuuluvate kindlustatud isikutega tehtavaid tegevusi jooksval aastal lõppenud õppeaasta kohta (edaspidi hinnatav õppeaasta) koolipõhiselt eraldi.

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide rakendamise kord lepitakse kokku Tervisekassa ja koolitervishoiuteenuse osutaja vahel sõlmitavas lepingus.

(3) Haigusi ennetava tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

6–19-aastased õpilased

 

Kood

Punkte

Õpilaste tervisekontroll

1. klassis

9030Z

50

3. klassis

9035Z

7. klassis

9036Z

10. klassis

9037Z

Õpilaste vaktsineerimine vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel kehtestatud määrusega kinnitatud immuniseerimiskavale

12-aastased

9049

50

13-aastased

9121

15–17-aastased

9123

KOKKU

 

 

100

(4) Õpilaste tervisekontrolliga ja vaktsineerimisega hõlmatusse arvestatakse ka tervisekontrollist ja vaktsineerimisest keeldumised, meditsiinilised vastunäidustused ja vaktsineerimised teiste tervishoiuteenuse osutajate juures. Tervisekontrollist ja vaktsineerimisest keeldumist, meditsiinilist vastunäidustust ja vaktsineerimist teise tervishoiuteenuse osutaja juures võetakse tulemuste arvestamisel arvesse vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

(5) Koolitervishoiuteenuse osutajale tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3178 tähistatud lisatasu koefitsiendiga 0,8, kui haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 80%.

(6) Koolitervishoiuteenuse osutajale tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3178 tähistatud lisatasu koefitsiendiga 1,0, kui haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 90%.

(7) Koolitervishoiuteenuse osutajale tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3178 tähistatud lisatasu koefitsiendiga vastavalt koolis õppivate õpilaste arvule järgmiselt:
1) 1–599 õpilasega kooli korral on koefitsient 0,5;
2) 600 ja enama õpilasega kooli korral on koefitsient 1,0.

(8) Tervisekassa hindab koolitervishoiuteenuse osutaja esitatud raviarvete alusel kooliõe tegevust käesolevas paragrahvis ja tervishoiuteenuste loetelus sätestatud korras ning kinnitab hinnatava õppeaasta hindamise tulemused hiljemalt 1. oktoobriks.

(9) Tervisekassa avalikustab oma veebilehel hinnatavale õppeaastale järgneva õppeaasta 1. oktoobriks kõigi koolitervishoiuteenuse osutajate koodiga 3178 tähistatud lisatasu punktisumma ja piirhinna koefitsiendid.”;

12) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „raviarvel” tekstiosaga „, kui ravi rahastamise lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.”;

13) paragrahvi 9 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Tervisekassa tasub koodidega 2305K–2322K tähistatud tervishoiuteenuste osutamise eest juhul, kui patsientidele erakorralise abi osutamisel erakorralise meditsiini osakonnas või erakorralist abi osutavas valvetoas on järgitud käesoleva määruse lisas 26 esitatud juhendit.”;

14) paragrahvi 124 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „ja 61” tekstiosaga „, 61, 63 ja 64”;

15) määruse 3. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 125 järgmises sõnastuses:

§ 125 Tervishoiutöötajaga võrdsustatud isiku teenuse eest tasumine

(1) Tervisekassa võtab tervishoiutöötajaga võrdsustatud isiku poolt ravi eesmärgil iseseisvalt kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui isiku on teenust saama suunanud perearst.

(2) Iseseisvalt osutatavate tervishoiuteenuste loetelu ning teenuste osutamise tingimused ja kord lepitakse kokku ravi rahastamise lepingus.”;

16) määruse 7. peatüki 3. jagu täiendatakse §-ga 382 järgmises sõnastuses:

„§ 382. Tervishoiuteenuse „Statsionaarse eriarstiabi ja päevaravi osutamine kuus” piirhinna arvutamine ja muutmine

(1) Tervishoiuteenuse piirhind leitakse üld- ja kohaliku haigla põhiselt, lähtudes alljärgnevast:
1) piirhinna leidmise aluseks on tervishoiuteenuse osutaja taotlus;
2) piirhinna arvestamise aluseks on 50% tervishoiuteenuse osutaja taotluse esitamise poolaastale eelnenud 12 kalendrikuu päevaravi (teenuse tüüp 19) ja statsionaarse eriarstiabi (teenuse tüübid 2 ja 15) lepingumahu tegelikuks täitmiseks osutatud tervishoiuteenuste mahust;
3) lepingumahu tegelikku täitmisse arvestatakse taotluse esitamise poolaastale eelnenud 12 kalendrikuu jooksul käesoleva määruse § 2 lõikes 4 nimetatud tingimustel esitatud raviarved täishinnas;
4) tervishoiuteenuse osutaja lepingumahu tegeliku täitmise arvestusse ei kuulu ravi rahastamise lepingus kokku lepitud erijuhud ega koodidega 2312K–2322K ja 2280K tähistatud tervishoiuteenused;
5) tervishoiuteenuse osutaja lepingumahu tegeliku täitmise arvestusse kuuluvad vaid kindlustatud isikutele osutatud teenuste eest tasutavad summad;
6) piirhinna leidmisel lähtutakse aastate 2023–2027 prognoositud keskmisest aastasest sisemajanduse koguprodukti deflaatorist, millest on maha arvatud sama perioodi prognoositud keskmine tootlikkuse panus potentsiaalsesse kasvu.

(2) Teenuse piirhind koosneb:
1) käesoleva määruse §-des 28–33 nimetatud ressursside kuludest, mille keskmine kasutamise maht arvestatakse, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingumahu tegelikust täitmisest;
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud kulude esmakordsel arvutamisel saadud summale rakendatavast hinnakeskkonna mõjust, mille arvutamiseks kasutatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud väärtust.

(3) Teenuse piirhind muutub järgmistel juhtudel:
1) kui tervishoiuteenuse osutaja lõpetab lepinguperioodil teenuse piirhinda arvestatud erialal või teenuse tüübis (2; 15; 19) teenuse osutamise, korrigeeritakse tervishoiuteenuste loetelu muutmisel vastava mõju ulatuses baasrahastuse hinda;
2) kui muutuvad käesoleva määruse §-des 28–33 nimetatud ressursside ühiku maksumused, mis on arvestatud käesoleva määruse § 27 alusel;
3) kui piirhinda arvestatud erialale lisandub olulise mahuga tervishoiuteenuste loetelu teenus, arvestatakse lisandunud teenuse mõju piirhinda.”;

17) paragrahvi 40 lõige 54, § 41 lõige 10 ja § 50 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi § 51 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühe haigusjuhu korral osutatud teenused vormistatakse ühel raviarvel, välja arvatud käesoleva määruse §-s 62 sätestatud või ravi rahastamise lepingus kokku lepitud juhul.”;

19) paragrahvi 53 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Kood

Teenuse tüüp

  1

ambulatoorne (välja arvatud päevaravi ja päevakirurgia)

  2

statsionaarne

  3

vältimatu hambaravi üle 19-aastastele

  4

hambaravi alla 19-aastastele

10

hambaproteesimine alla 19-aastastele

11

ortodontia

13

koolitervishoid

14

ennetus (välja arvatud koolitervishoid)

15

statsionaarne taastusravi

16

ambulatoorne taastusravi

17

perearsti ja pereõe teenused

18

iseseisev statsionaarne õendusabi

19

päevaravi ja päevakirurgia

20

koduõendus

31

hambaproteeside hüvitis

33

hambaravi vähemalt 19-aastastele

34

meditsiinilisel näidustusel üldanesteesias hambaravi

35

elupuhune hambaravi

20) paragrahvi 65 punkte 2 ja 3 täiendatakse pärast sõna „tervishoiutöötaja” sõnadega „või tervishoiutöötajaga võrdsustatud isiku”;

21) määruse lisad 2, 3, 5 ja 15 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

22) määrust täiendatakse lisaga 63 „E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded arsti poolt 16-aastase ja vanema patsiendi suunamisel silmaarsti e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel” ja lisaga 64 „E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded e-konsultatsiooni käigus bensodiasepiinide või bensodiasepiinisarnaste ainete retsepti väljakirjutamiseks tervise infosüsteemi vahendusel” (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024. a.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 2 Tööjõu kulu arvestamise alus perioodis (v.a brutopalk ja maksud brutopalgalt) töötajate lõikes

Lisa 3 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 5 Aastane ruumide kulum, kommunaalkulu ja hoolduskulu ruutmeetri kohta pinnaliikide järgi

Lisa 15 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 63 E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded arsti poolt 16-aastase ja vanema patsiendi suunamisel silmaarsti e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 64 E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded e-konsultatsiooni käigus bensodiasepiinide või bensodiasepiinisarnaste ainete retsepti väljakirjutamiseks tervise infosüsteemi vahendusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json