Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2023, 20

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 14.12.2023 nr 71

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 8 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 2 tabeliosas asendatakse arv „1289,92” arvuga „1291,69”;

2) paragrahvi 13 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11202

2589,85

Vähendatud koosseisuga reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11243

1999,63

Lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11203

  141,92

Lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11204

    31,08

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11244

  104,86

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11245

    23,89

3) paragrahvi 14 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11205

2553,12

Vähendatud koosseisuga arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11206

1962,90

Lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11207

  142,00

Lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11208

    31,16

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11209

  104,94

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11210

    23,96

4) paragrahvi 15 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11211

2043,00

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11212

1452,77

Lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11213

  109,15

Lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11214

    24,78

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11215

    72,09

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11216

    17,59

5) paragrahvi 16 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Täiendava vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11217

   1452,77

Arstliku toetusbrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11218

   1941,83

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi, mille varustuseks on muu sõiduk kui kiirabiauto, valve – 1 tund

11219

       54,22

Kiirabi välijuhi ööpäevaringne valve – 1 kuu

11246

10 640,34

6) paragrahvi 17 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Vedu helikopteriga – 1 tund

11220

4660,00

Vedu lennukiga – 1 tund

11221

1280,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kihnu–Munalaid)

11222

  792,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Munalaid–Manilaid)

11223

  258,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kihnu–Pärnu)

11224

2706,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Sviby–Rohuküla)

11225

  792,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Laaksaare–Piirissaare)

11226

    72,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kelnase–Leppneeme)

11227

  363,60

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Tallinn–Aegna)

11228

  409,20

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kihnu–Munalaid)

11229

1630,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Munalaid–Manilaid)

11230

  525,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kihnu–Pärnu)

11231

4052,40

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Sviby–Rohuküla)

11232

1630,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Laaksaare–Piirissaare)

11233

1270,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kelnase–Leppneeme)

11234

  547,20

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Tallinn–Aegna)

11235

  607,20

Vedu parvlaevaga – 1 tund

11237

    27,16

Vedu muu veesõidukiga – 1 km

11238

    15,45

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Tallinn–Helsingi–Tallinn)

11250

  514,75

7) paragrahvi 19 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Esmase abi brigaadi ööpäevaringne valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenus – 1 kuu

11241

95 512,81

Ööpäevaringne meditsiiniline kaugkonsultatsioon – 1 kuu

11242

   1653,30

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024. a.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json