Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine” muutmine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2023, 40

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine” muutmine

Vastu võetud 14.12.2023 nr 67

Määrus kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 31 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine” lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ainerühmade nimekirjad I–VI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json