Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 „Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.01.2011, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 „Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid” muutmine

Vastu võetud 17.01.2011 nr 5

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 6 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 „Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid” (RTL 2006, 6, 92; 2009, 35, 453) lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json