Teksti suurus:

Sotsiaalministri 7. märtsi 2005. a määruse nr 40 „Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2014, 2

Sotsiaalministri 7. märtsi 2005. a määruse nr 40 „Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord” muutmine

Vastu võetud 14.02.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 83 lõike 7 alusel.

Sotsiaalministri 7. märtsi 2005. a määruses nr 40 „Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ravimi müügiloa hoidja esitab iga aasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande käesoleva määruse lisas toodud vormis või teavitab Ravimiametit, kui eelmisel aastal aruandes kajastatavaid tegevusi ei tehtud.

(2) Ravimi müügiloa hoidja esitab ravimireklaami aruande Ravimiametile elektrooniliselt Ravimiameti veebikeskkonna (Kliendiportaal) kaudu.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ravimite allahindlused preparaatide kaupa, välja arvatud riigihangete raames tehtud või ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 4 alusel sõlmitud hinnakokkuleppest tulenevad allahindlused;”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ravimite allahindlused preparaatide kaupa, välja arvatud riigihangete raames tehtud või ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 4 alusel sõlmitud hinnakokkuleppest tulenevad allahindlused.”;

4) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Ravimireklaami aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json