Teksti suurus:

Toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord

Toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2014, 10

Toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord

Vastu võetud 18.02.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 17 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõike 1 punktides 1–6 sätestatud alustel määratud toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord.

§ 2.   Toetusõiguse üleandmisest teavitamine

  (1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõike 1 punkti 1 või 6 alusel võõrandamise teel toetusõiguse omandanud isik esitab PRIA-le hiljemalt 21. maiks koos põllumajandusministri 18. veebruari 2014. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” § 3 lõikes 1 nimetatud taotlusega lisas toodud vormi kohase toetusõiguse üleandmise teate.

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõike 1 punktide 3–5 alusel võõrandamise teel toetusõiguse omandanud isik esitab PRIA-le hiljemalt 20. märtsiks koos põllumajandusministri 18. veebruari 2014. a määruse nr 11 „Piimasektori eritoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused” § 5 lõikes 1 nimetatud taotlusega lisas toodud vormi kohase toetusõiguse üleandmise teate.

  (3) Pärimise teel toetusõiguse omandanud isik esitab PRIA-le koos asjakohase üleminekutoetuse taotlusega pärimist tõendavad dokumendid ning lisas toodud vormi kohase toetusõiguse üleandmise teate.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Toetusõiguse üleandmisest teavitamise teade

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json