Teksti suurus:

Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2020, 5

Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu

Vastu võetud 10.01.2017 nr 5
RT I, 13.01.2017, 11
jõustumine 17.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.05.2018RT I, 19.05.2018, 323.05.2018
27.02.2019RT I, 05.03.2019, 1008.03.2019
17.02.2020RT I, 21.02.2020, 411.03.2020

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti pädeva asutuse väljaantava viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu.

§ 2.   Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu

  Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantakse järgmised riigisisesed märked:
  1) [kehtetu - RT I, 05.03.2019, 10 - jõust. 08.03.2019]
  2) [kehtetu - RT I, 05.03.2019, 10 - jõust. 08.03.2019]
  3) [kehtetu - RT I, 05.03.2019, 10 - jõust. 08.03.2019]
  4) välisriigi diplomaatilises esinduses või konsulaarasutuses või rahvusvahelise organisatsiooni esinduses Eestis diplomaatilisele ametikohale tööle asuvale tavapassi kasutavale isikule väljaantavale viisakleebisele ning sellise isikuga koos reisivale perekonnaliikmele, kelle viisa kantakse muusse reisidokumenti kui diplomaatiline pass, väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „DIPLOMAATILINE”;
  5) välisriigi diplomaatilises esinduses või konsulaarasutuses või rahvusvahelise organisatsiooni esinduses Eestis tööle asuva ning teenistuspassi kasutava personali liikmega koos reisivale perekonnaliikmele, kelle viisa kantakse muusse reisidokumenti kui teenistuspass, väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „TEENISTUS”;
  6) välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „HOOAJATÖÖTAJA”;
  7) välismaalaste seaduse § 622 lõike 1 alusel õppimiseks riigi poolt tunnustatud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „KOOLIÕPILANE”;
[RT I, 19.05.2018, 3 - jõust. 23.05.2018]
  8) välismaalaste seaduse § 622 lõike 1 alusel õppimiseks kõrgharidustaseme riiklikult tunnustatud õppekava alusel rakenduskõrgkoolis või ülikoolis väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „ÜLIÕPILANE”;
[RT I, 19.05.2018, 3 - jõust. 23.05.2018]
  9) välismaalaste seaduse § 106 lõike 15 alusel väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „PRAKTIKANT”;
[RT I, 19.05.2018, 3 - jõust. 23.05.2018]
  10) välismaalaste seaduse § 106 lõike 14 punktis 2 nimetatud teadusliku tegevuse alusel väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „TEADLANE”;
[RT I, 19.05.2018, 3 - jõust. 23.05.2018]
  11) välismaalaste seaduse § 1061 alusel väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „AU PAIR”;
[RT I, 19.05.2018, 3 - jõust. 23.05.2018]
  12) isikule, kellele antakse viisa arvestades „Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi Riikliku Turismiameti vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumis Hiina Rahvavabariigist saabuvate turismirühmade viisade ja nendega seotud küsimuste kohta (ADS)” toodud nõudeid, väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „ADS”;
[RT I, 05.03.2019, 10 - jõust. 08.03.2019]
  13) isikule, kellele antakse viisa arvestades „Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppes”, „Eesti Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vastastikuse mõistmise memorandumis töötamisõigusega turismiviisade kohta”, „Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelises töötamisõigusega turismi kokkuleppes” või „Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitlevas kokkuleppes” toodud nõudeid, väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „WHP”.
[RT I, 21.02.2020, 4 - jõust. 11.03.2020]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. jaanuaril 2017. aastal.

/otsingu_soovitused.json