Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. septembri 1997. a määruse nr 177 „Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.02.2023, 3

Vabariigi Valitsuse 19. septembri 1997. a määruse nr 177 „Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 16.02.2023 nr 12

Määrus kehtestatakse Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse § 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. septembri 1997. a määruses nr 177 „Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses ja määrusega kinnitatud lisas asendatakse sõna „hüvitamisekord” sõnadega „hüvitamise kord”;

2) määruse lisa punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

6. Vabariigi Presidendi abikaasa lähetuskulud arvestatakse samadel alustel Vabariigi Presidendi lähetuskuludega.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json