Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2013, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.03.2013 nr 29

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määrust nr 1 „Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 20 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) üldosakond, mille ülesanne on Keskuse varade haldamine ning selle majanduslik ja tehniline teenindamine;”;

2) paragrahv 30 sõnastatakse järgmiselt:

§ 30. Keskuse struktuur ja töötajate koosseis kinnitatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus ja töökoht

Asutuse
juhid

Osakondade
ja teiste
struktuuriüksuste
juhid ja
peaspetsialistid

Kõrg-
kvalifikatsiooniga
erialaspetsialistid

Tehnikud ja kesk-
kvalifikatsiooniga
erialaspetsialistid

Oskustöölised
ja abipersonal

Kokku

Direktor

1

 

 

 

 

1

Asedirektor

3

 

 

 

 

3

Peatehnoloog

 

1

 

 

 

1

Akrediteerimise peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Siseaudiitor – töökeskkonna peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Üldosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Tehnikabüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaelektrik

 

1

 

 

 

1

Insener

 

 

1

 

 

1

Autojuht-lukksepp

 

 

 

1

 

1

Teenindusbüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Koristaja

 

 

 

 

4

4

Majahoidja

 

 

 

 

1

1

Elektroonikabüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaelektroonik

 

1

 

 

 

1

Finants- ja asjaajamisosakond

Juhataja-peafinantsist

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Personali-peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Asjaajamise peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhiabi

 

 

1

 

 

1

Vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Peainspektor

 

4

 

 

 

4

Põllumajandusseire ja uuringute osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist-asjaajaja

 

 

 

1

 

1

Põllumajanduskeskkonna seire büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

5

 

 

 

5

Mullaseire büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

4

 

 

 

4

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Põllumajandusuuringute büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Agrokeemia peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Seemnekontrolli laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Haiguste määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Idanevuse ja niiskuse määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Puhtuse määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Agrokeemia laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Mullaanalüüside sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Juhtivspetsialist

 

 

3

 

 

3

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Väetiseanalüüside sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Taimetervise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-viroloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-nematoloog

 

2

 

 

 

2

Peaspetsialist-mikrobioloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-entomoloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-mükoloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

1

 

2

Mikrobioloogia sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Jääkide ja saasteainete laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Taimekaitsevahendite sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

4

 

 

 

4

Spetsialist

 

 

 

1

 

1

Mükotoksiinide sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Metallide analüüsi sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Taimse materjali laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Teravilja ja õlikultuuride sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Sööda ja söödalisandite sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Viljandi katsekeskus

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Töökoja juhataja

 

1

 

 

 

1

Koristaja

 

 

 

 

1

1

Sordikontrolli osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Agronoom

 

 

2

 

 

2

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Majanduskatsete osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Agronoom

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Võru katsejaam

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Koristaja

 

 

 

 

0,5

0,5

Kuusiku katsekeskus

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Peainsener

 

1

 

 

 

1

Agronoom

 

 

3

 

 

3

Spetsialist

 

 

3

 

 

3

KOKKU

4

107

31

4

6,5

152,5

§ 2.  Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” §-d 18 ja 19 sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Andmetöötluse osakond

Andmetöötluse osakonna ülesanded on:
1) korraldada laboratooriumi proovide haldamise andmekogu tarkvara haldamist ja hooldust;
2) koostada laboratooriumi aruandeid osakonna valdkonnas;
3) korraldada laboratooriumisse, v.a piirkondlik laboratoorium, saabunud proovi vastuvõtmist ja registreerimist ning analüüsitulemuse ja arve vahendamist teenuse tellijale.

§ 19. Haldusosakond

Haldusosakonna ülesanded on:
1) korraldada laboratooriumi, v.a piirkondlik laboratoorium, hoone ja ruumide majandamist ning tehnilist teenindamist;
2) tagada hoone ja varade puutumatus ning korraldada territooriumi korrashoidmine;
3) osutada laboratooriumi proovide logistikateenust.”.

§ 3.  Põllumajandusministri 14. oktoobri 2005. a määruse nr 102 „Maamajanduse Infokeskuse põhimäärus ja struktuur” § 9 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Lõigete 1, 2 ja 6 kohaselt on keskuse struktuur ja sellele vastav koosseis järgmine:

Struktuuriüksus ja töökoht
Töökoht
Direktor
1
Peaspetsialist
1
Sekretär-arhivaar
1
Direktori asetäitja
1
Juhtivspetsialist kutsete andmise alal
1
Abitööline
0,5
Põllumajandussektori majandusanalüüsi osakond
Juhataja
1
Juhtivspetsialist
5
Vanemspetsialist
1,5
Maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond
Juhataja
1
Juhtivspetsialist hangete ja võrgustike ürituste korraldamise alal
1
Maaeluvõrgustiku büroo
Juhataja
1
Juhtivspetsialist
4
Kalandusvõrgustiku büroo
Juhataja
1
Juhtivspetsialist
2
Majandusosakond
Juhataja
1
Heakorratööline
1,2
Valvur
2
Koristaja
2
Kokku
29,2

§ 4.  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json