Teksti suurus:

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 47 „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2017, 9

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 47 „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv” muutmine

Vastu võetud 16.03.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 46 alusel.

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruses nr 47 „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõigete 31 ja 4 kohaselt moodustub perearsti nimistu (edaspidi nimistu) perearsti juurde registreerunud isikutest ja Terviseameti määratud isikutest.”;

2) paragrahvi 2 tekst loetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõigete 3 ja 31 kohaselt on igal Eesti kodanikul ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel õigus registreeruda nimistusse ja vahetada perearsti.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 31 kohaselt registreeritakse Eestis sündinud vastsündinu sünni järel automaatselt tema ema perearsti nimistusse.”;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nimistusse registreerumiseks esitab isik perearstile kirjalikult või elektrooniliselt digitaalallkirjastatud avalduse käesoleva määruse lisas sätestatud vormis, välja arvatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 31 sätestatud juhul.”;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Eesti Haigekassa teeb kättesaadavaks X-tee kaudu nimistusse registreeritud vastsündinu isikukoodi, lapse ema isikukoodi ja lapse ema perekonnanime perearstile hiljemalt rahvastikuregistrist Eesti Haigekassale jõudnud informatsiooni laekumisele järgneval päeval.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json