Teksti suurus:

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2017, 10

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” muutmine

Vastu võetud 16.03.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 38 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruses nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus kehtestab üldarstiabi tegevusloa omaja (edaspidi üleandja) poolt perearsti nimistut (edaspidi nimistu) puudutavate dokumentide üleandmise korra (edaspidi kord) perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel.”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üleandja, mille kaudu perearst tegutses, säilitab nimistut puudutavaid dokumente kuni nende üleandmiseni üleandja tegevuskohas või muudes ruumides, milles on tagatud dokumentide hoidmiseks ja delikaatsete isikuandmete kaitseks sobivad tingimused.”;

3) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üleandja annab nimistut puudutavad dokumendid üle sellele füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, mille kaudu jätkub üldarstiabi osutamine nimistusse kuuluvatele isikutele, või viimase puudumisel Terviseametile perearstina tegutsemise õiguse äravõtmise otsuses esitatud tähtajaks.”;

4) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Nimistut puudutavad dokumendid antakse teisele üldarstiabi tegevusloa omajale või viimase puudumisel Terviseametile üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json