Teksti suurus:

Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2017, 14

Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord

Vastu võetud 29.11.2001 nr 111
RTL 2001, 130, 1881
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2011RT I, 22.12.2011, 1401.01.2012
31.10.2012RT I, 06.11.2012, 101.01.2013
22.09.2014RT I, 24.09.2014, 327.09.2014
16.03.2017RT I, 21.03.2017, 1024.03.2017

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab üldarstiabi tegevusloa omaja (edaspidi üleandja) poolt perearsti nimistut (edaspidi nimistu) puudutavate dokumentide üleandmise korra (edaspidi kord) perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel.
[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (2) Nimistut puudutavateks dokumentideks käesoleva määruse tähenduses loetakse:
  1) isikute avaldused nimistusse registreerumiseks,
  2) nimistusse kuulunud isikutele tervishoiuteenuste osutamist tõendavad dokumendid,
  3) arhiivi andmata asjaajamis- ja raamatupidamise toimikud.

  (3) Korras käsitlemata juhtudel tuleb juhinduda „Arhiiviseaduse”, „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirja ja tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise korra asjakohastest nõuetest.
[RT I, 22.12.2011, 14 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine

  (1) Üleandja, mille kaudu perearst tegutses, säilitab nimistut puudutavaid dokumente kuni nende üleandmiseni üleandja tegevuskohas või muudes ruumides, milles on tagatud dokumentide hoidmiseks ja delikaatsete isikuandmete kaitseks sobivad tingimused.
[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (2) Üleandmise ettevalmistamisel üleandja korrastab asjaajamistoimikud ja vormistab toimikute loetelud ning pakib ja tähistab need.

  (3) Üleandja annab nimistut puudutavad dokumendid üle sellele füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, mille kaudu jätkub üldarstiabi osutamine nimistusse kuuluvatele isikutele, või viimase puudumisel Terviseametile perearstina tegutsemise õiguse äravõtmise otsuses esitatud tähtajaks.
[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (4) Terviseamet võib kohustada nimistut puudutavaid dokumente kas täielikult või osaliselt üle võtma nimistusse kuuluvate isikute ja perearsti teeninduspiirkonna teenindamiseks Terviseameti nimetatud perearsti asendajat või perearsti, kellele Terviseamet on kinnitanud perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel vabanenud nimistu.
[RT I, 24.09.2014, 3 - jõust. 27.09.2014]

  (5) Nimistut puudutavad dokumendid antakse teisele üldarstiabi tegevusloa omajale või viimase puudumisel Terviseametile üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga.
[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (6) Nimistut puudutavate dokumentide üleandmiseks ettevalmistamine ja üleandmine toimub üleandja kulul.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json