Teksti suurus:

Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2023, 6

Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Vastu võetud 15.03.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Päästeameti teenistuskohtade koosseisu piirarv on 2331, millest 1010 on päästeametniku ametikohad ja 1321 päästetöötaja töökohad.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. aprillil 2023. aastal.

Lauri Läänemets
Siseminister

Veiko Kommusaar
Sisejulgeoleku asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json