Teksti suurus:

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2015, 1

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 15.04.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json