Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2017, 5

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 17.04.2017 nr 75

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” §-s 321 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvis 121 nimetatud andmed kustutab maksuhaldur viie aasta möödumisel andmete maksuhaldurile esitamise aasta lõpust arvates.”;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Maksukorralduse seaduse § 61 alusel haldusmenetluses sideettevõttelt kogutud andmeid on õigus säilitada maksusumma määramise aegumistähtaja möödumiseni. Maksusumma määramise aegumistähtaja möödumisel andmed kustutatakse.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Sven Sester
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json