Teksti suurus:

Rahandusministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 57 „Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2017, 6

Rahandusministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 57 „Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 17.04.2017 nr 25

Määrus kehtestatakse audiitortegevuse seaduse § 70 lõike 2 alusel.

Rahandusministri 13. detsembri 2011. a määruses nr 57 „Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) siseauditi missioon, siseauditeerimise definitsioon, siseaudiitori kutsetegevuse aluspõhimõtted ja eetikakoodeks (lisa 1);”;

2) lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Siseauditi missioon, siseauditeerimise definitsioon, siseaudiitori kutsetegevuse aluspõhimõtted ja eetikakoodeks

Lisa 2 Siseauditeerimise standardid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json