Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (Euroopa tagasisaatmise reisidokument)

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.04.2018 otsus nr 242

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (Euroopa tagasisaatmise reisidokument)

Vastu võetud 04.04.2018

§ 1.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) Euroopa tagasisaatmise reisidokument Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1953, mis käsitleb Euroopa reisidokumendi kehtestamist riigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 30. novembri 1994. aasta soovitus (ELT L 311, 17.11.2016, lk 13−19), tähenduses.”;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Euroopa tagasisaatmise reisidokument antakse välja ilma isiku taotluseta ühekordseks Eestist lahkumiseks ja vastuvõtvasse riiki sisenemiseks, kui tal puudub kehtiv reisidokument või välisriigi väljaantud tagasipöördumistunnistus.”;

3) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) Euroopa tagasisaatmise reisidokumendi.”;

4) paragrahvi 37 teises lauses asendatakse sõnad „välismaalaste seaduse” sõnadega „väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse”.

§ 2.  Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmine

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 201 tunnistatakse kehtetuks.

Enn Eesmaa
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json