Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.04.2018 otsus nr 243

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg)

Vastu võetud 11.04.2018

§ 1.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 203 lõikes 1 asendatakse sõna „kolm” sõnaga „viis”;

2) seadust täiendatakse §-ga 407 järgmises sõnastuses:

§ 407. Enne 2018. aasta 1. maid väljaantud digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg

Enne 2018. aasta 1. maid väljaantud kehtiva digitaalse isikutunnistuse kehtivusajaks loetakse viis aastat dokumendi väljaandmise kuupäevast arvates.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 jõustub 2018. aasta 1. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub 2018. aasta 1. novembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json