Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2021, 25

Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.04.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 4 ja § 28 lõike 4 alusel.

Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a. määrust nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” täiendatakse paragrahviga 72 järgmises sõnastuses:

§ 72. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmise erisus 2021. aastal

Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud piirangut kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmiseks ei kohaldata 2020/2021. õppeaastal.”.

Liina Kersna
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json