Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2023, 1

Kaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.04.2023 nr 16

Määrus kehtestatakse sõjahaudade kaitse seaduse § 4 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 19. aprilli 2007. a määruse nr 13 „Sõjaohvrite säilmete ümbermatmise nõuded” muutmine

Kaitseministri 19. aprilli 2007. a määruses nr 13 „Sõjaohvrite säilmete ümbermatmise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ümbermatmise teostamise aluseks on kaitseministri või tema määratud asutuse või volitatud isiku käskkiri.”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „kaitseminister” sõnadega „või tema määratud asutus või volitatud isik”;

3) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Säilmed paigutatakse vastavalt kaitseministri või tema määratud asutuse või volitatud isiku käskkirjas näidatud asukohta.”;

4) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „kaitseminister” sõnadega „või tema määratud asutus või volitatud isik”;

5) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Viivitamatult pärast säilmete uude asukohta paigutamist tähistatakse sõjahaud vastavalt kaitseministri või tema määratud asutuse või tema volitatud isiku käskkirjale.”;

6) paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „kaitseministrile” sõnadega „või tema määratud asutusele või volitatud isikule”.

§ 2.  Kaitseministri 2. augusti 2007. a määruse nr 23 „Sõjahaudade nimekirja pidamise kord” muutmine

Kaitseministri 2. augusti 2007. a määruses nr 23 „Sõjahaudade nimekirja pidamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kaitseminister” sõnadega „või tema määratud asutus või volitatud isik”;

2) paragrahvi 7 punktidest 3 ja 8 jäetakse välja tekstiosa „(kaitseministri käskkirja kuupäev ja number)”;

3) paragrahvi 7 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse läbivalt pärast sõna „kaitseministri” sõnadega „või tema määratud asutuse või volitatud isiku”;

5) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõjahaudade nimekiri on avalik ning kättesaadav Kaitseministeeriumi või tema määratud asutuse või volitatud isiku veebilehel.”;

6) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Minister

Kusti Salm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json