Teksti suurus:

Kaitseministri määruste kehtetuks tunnistamine seoses Kaitseliidu seaduse jõustumisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2013, 1

Kaitseministri määruste kehtetuks tunnistamine seoses Kaitseliidu seaduse jõustumisega

Vastu võetud 15.05.2013 nr 30

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 100 alusel ning sisulise õigusjõu kaotanud määruste kehtetuks tunnistamise ja kehtiva õiguse korrastamise eesmärgil ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 93 lõikega 1.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Seoses Kaitseliidu seaduse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitseministri määrused:
  1) kaitseministri 19.07.2000 määrus nr 7 „Kaitseliidu malevate märkide kirjeldused”;
  2) kaitseministri 28.06.1999 määrus nr 2 „Kaitseliidu poolt kaitsejõudude õppe- ja harjutuskohtade kasutamise korra kinnitamine”;
  3) kaitseministri 03.12.2003 määrus nr 13 „Kaitseliidu Pärnumaa Maleva lipu kirjeldus”;
  4) kaitseministri 26.06.2002 määrus nr 11 „Kaitseliidu Tallinna Maleva Sadama malevkonna lipu kirjeldus”;
  5) kaitseministri 14.05.2008 määrus nr 8 „Kaitseliidu Tartu Maleva Akadeemilise Malevkonna lipu kirjeldus”;
  6) kaitseministri 14.05.2008 määrus nr 7 „Kaitseliidu Tartu Maleva lipu kirjeldus”.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. juunil 2013. aastal.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json