Teksti suurus:

Justiitsministri 6. detsembri 2013. a määruse nr 39 „Riigi õigusabi osutaja määramiseks taotluse esitamise ning e-toimiku süsteemi kaudu riigi õigusabi tasu ja kulude kindlaksmääramiseks dokumentide esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2014, 21

Justiitsministri 6. detsembri 2013. a määruse nr 39 „Riigi õigusabi osutaja määramiseks taotluse esitamise ning e-toimiku süsteemi kaudu riigi õigusabi tasu ja kulude kindlaksmääramiseks dokumentide esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 14.05.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 15 lõike 51, § 18 lõike 11 ja § 21 lõike 33 ning kriminaalmenetluse seadustiku § 189 lõike 5 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 6. detsembri 2013. a määruse nr 39 „Riigi õigusabi osutaja määramiseks taotluse esitamise ning e-toimiku süsteemi kaudu riigi õigusabi tasu ja kulude kindlaksmääramiseks dokumentide esitamise kord“ preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 15 lõike 51, § 18 lõike 11 ja § 21 lõike 33 ning kriminaalmenetluse seadustiku § 189 lõike 5 alusel.“.

§ 2.  Määrus jõustub samal ajal 7. mail 2014. a. vastuvõetud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse § 3 punktide 2 ja 4 ning § 4 punkti 2 jõustumisega.

Andres Anvelt
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler