Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2016, 2

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 19.05.2016 nr 57

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruses nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) otsustab riigihangete korraldamise ministeeriumi ülesannete täitmiseks vajaliku vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks või annab selleks volituse kantslerile;“;

2) paragrahvi 7 teksti täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Määrusi võib anda elektrooniliselt.“;

3) paragrahvi 9 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) korraldab riigivara valitsemist ministrilt saadud volituste piires kooskõlas riigivaraseadusega;

6) korraldab riigihankeid ministrilt saadud volituste piires;“.

Taavi Rõivas
Peaminister

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json