Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2016, 3

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 19.05.2016 nr 58

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 81 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruses nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) „Ravimiregistri“ vastutav töötleja esitab retseptikeskusesse ravimpreparaadi andmed.“;

2) paragrahvi 5 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Lõigetes 1–6 nimetatud andmete täpne koosseis on toodud käesoleva määruse lisas.“;

4) paragrahvi 101 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

101. Rakendussätted“;

5) paragrahvi 101 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Enne 1. jaanuari 2016. a koodikeskusesse kantud selliste meditsiiniseadmete andmete väljastamine, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa, tagatakse retseptikeskusele kuni 1. jaanuarini 2017. a.“;

6) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Taavi Rõivas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Retseptikeskusesse esitatavate andmete koosseis

/otsingu_soovitused.json