Teksti suurus:

Kaitsepolitseiameti ametniku ametitõendi ja politseiametniku ametimärgi kirjeldus ja vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2016, 6

Kaitsepolitseiameti ametniku ametitõendi ja politseiametniku ametimärgi kirjeldus ja vorm

Vastu võetud 19.05.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse julgeolekuasutuste seaduse § 152 lõike 1 alusel.

§ 1.  Ametitõendi vorm

 (1) Kaitsepolitseiameti ametniku ametitõend (edaspidi ametitõend) on plastikust valmistatud kaart mõõtmetega 85,5 millimeetrit × 54 millimeetrit, mis vastab standardile ISO 7810, CR-80.

 (2) Ametitõendi kujutis on esitatud määruse lisas 1.

§ 2.  Ametitõendi esikülje kirjeldus

 (1) Ametitõendi esiküljel on sinise ja punase värviga turvamuster, mille põhjal on sinist värvi väikese riigivapi kujutis.

 (2) Ametitõendi esikülje ülaservas on suurtähtedega tekst „KAITSEPOLITSEIAMET“ ja tekst „Estonian Internal Security Service“.

 (3) Ametitõendi esiküljel on järgmised andmeväljad:
 1) ametniku ees- ja perekonnanimi;
 2) ametniku isikukood;
 3) ametitõendi number;
 4) kehtivuse lõppkuupäev.

 (4) Ametitõendi esikülje parema serva alanurgas on ametniku värvitrükis foto.

§ 3.  Ametitõendi tagakülje kirjeldus

 (1) Ametitõendi tagaküljel on sinise ja punase värviga turvamuster, mille põhjal on värviline väikese riigivapi kujutis.

 (2) Ametitõendi tagaküljel on järgmised andmeväljad:
 1) õigused;
 2) tekst „EESTI VABARIIK / REPUBLIC OF ESTONIA“.

§ 4.  Ametitõendile kantavad andmed

 (1) Ametitõendile kantakse järgmised andmed:
 1) ametniku ees- ja perekonnanimi;
 2) ametniku isikukood;
 3) ametniku värvitrükis fotokujutis;
 4) ametitõendi number;
 5) ametitõendi kehtivuse lõppkuupäev;
 6) märge ametniku õiguste kohta.

 (2) Ametitõendi kanded tehakse printeriga. Kanded trükitakse musta värviga.

§ 5.  Ametimärgi kirjeldus

 (1) Kaitsepolitseiameti politseiametniku ametimärk on vertikaalformaadis valgest metallist kergelt kumerdatud plaat mõõtmetega 60 millimeetrit × 48 millimeetrit. Plaadi üla- ja alaserv on kaarja kujuga. Plaadi keskel kilbikujulises süvendis paikneb riigivappi hoidev reljeefne greif. Kilbisüvendi mõõtmed on 35 millimeetrit × 34 millimeetrit. Kilbisüvendi ülaäärel on horisontaalselt ametimärgi number ja kilbiteraviku all poolkaares kiri „KAITSEPOLITSEI“. Kilbisüvendi põhi, mis kannab greifi, on oksüdeeritud või värvitud tumedaks.

 (2) Ametimärgi kujutis on esitatud määruse lisas 2.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Kaitsepolitseiameti ametniku ametitõendi kujutis

Lisa 2 Kaitsepolitseiameti politseiametniku ametimärgi kujutis

/otsingu_soovitused.json