Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2019, 1

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 16.05.2019 nr 48

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” § 23 lõikes 2 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

„21) eelarve- ja strateegiaosakonna põhiülesanne on koordineerida ja korraldada ministeeriumi ja valitsemisala ülest strateegilist planeerimist, eelarvestamist ja finantsjuhtimist ning ministeeriumi arendustegevusi, sealhulgas korraldada strateegiliste eesmärkide saavutamise seiret, analüüsi ja aruandlust, jälgida ja analüüsida tegevuskavade ja eelarve täitmist ning korraldada finantsaruandlust, koordineerida ja korraldada välisvahenditest rahastatavate toetusprogrammide ja -meetmete väljatöötamist ja kasutamist ning teha järelevalvet nende kasutamise üle;”;

2) punkt 18 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json