Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise seadus (mittesularahalised maksevahendid)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2021, 8

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.05.2021 otsus nr 742

Karistusseadustiku muutmise seadus (mittesularahalised maksevahendid)

Vastu võetud 12.05.2021

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 201 lõikes 1 asendatakse sõna „üheaastase” sõnaga „kaheaastase”;

2) seadustiku normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/713, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK (ELT L 123, 10.05.2019, lk 18–29).”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json