Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 21.05.2021, 14

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.05.2021 nr 18

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuse korraldamise seaduse § 20 lõike 2 ja § 28 lõike 3 ning Tartu Ülikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 4. aprilli 2007. a määruse nr 42 „Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu” § 8 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Kuni 30. juunini 2023. a registreeritakse õena ka Kohtla-Järve Meditsiinikoolis, Tallinna Meditsiinikoolis või Tartu Meditsiinikoolis velskriõppe läbinud isik, kui ta on sellele lisaks läbinud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli korraldatud koolituskursuse „Õed tagasi tervishoidu”.

(42) Lõikes 41 nimetatud kvalifikatsiooni tõendab diplom velskri põhikoolituse õppekava täitmise kohta koos tunnistusega koolituskursuse „Õed tagasi tervishoidu” eduka läbimise kohta.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruse nr 110 „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu” § 31 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) hematoloogia – transfusioloogia.”.

§ 3.  Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 70 „Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused” § 4 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) hematoloogia, sealhulgas transfusioloogia lisapädevusega;”.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json