Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine seoses „Liiklusseaduse” jõustumisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2011, 1

Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine seoses „Liiklusseaduse” jõustumisega

Vastu võetud 16.06.2011 nr 73

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 3 lõike 2, § 46 lõike 2 ja § 70 lõike 6 alusel.

§ 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised määrused:

1) Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määrus nr 48 „Liikluseeskiri” (RT I 2001, 15, 66; 2010, 52, 335);

2) Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määrus nr 66 „Liikluse reguleerimise kord” (RT I 2001, 19, 102; 2010, 52, 335);

3) Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määrus nr 67 „Liiklusjärelevalve teostamise kord” (RT I 2001, 19, 103; 2010, 32, 159);

4) Vabariigi Valitsuse 26. märtsi 2002. a määrus nr 113 „Maastikusõidukite liiklemise eeskiri” (RT I 2002, 31, 184; 2009, 65, 448).

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json