Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 305 „Allkirja ning ärakirja, väljavõtte või väljatrüki õigsuse ametliku kinnitamise õigust omavate haldusorganite määramine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2011, 2

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 305 „Allkirja ning ärakirja, väljavõtte või väljatrüki õigsuse ametliku kinnitamise õigust omavate haldusorganite määramine” muutmine

Vastu võetud 16.06.2011 nr 74

Määrus kehtestatakse „Haldusmenetluse seaduse” § 23 lõike 1 ja § 24 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 305 „Allkirja ning ärakirja, väljavõtte või väljatrüki õigsuse ametliku kinnitamise õigust omavate haldusorganite määramine” (RT I 2002, 79, 471; 2003, 59, 396) § 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine mootorsõiduki kasutamise kirjalikul nõusolekul

Maanteeametil on õigus kinnitada allkirja õigsust „Liiklusseaduse” § 88 lõikes 4 ettenähtud mootorsõiduki kasutamise kirjalikul nõusolekul.”.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json