Teksti suurus:

Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2011, 4

Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 16.06.2011 nr 76

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 92 lõike 14 alusel.

§ 1.  Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise määrad

  (1) Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise kulude hüvitamise piirmäärad koos käibemaksuga on järgmised:
  1) sõiduki, mille registrimass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta, hoiukohta toimetamine asulas ja väljastpoolt asulat kuni 20 km kauguselt – 26 eurot;
  2) sõiduki, mille registrimass on üle 3500 kg või millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekohta, hoiukohta toimetamine asulas ja väljastpoolt asulat kuni 20 km kauguselt – 42 eurot;
  3) punktides 1 ja 2 nimetatud sõiduki toimetamine hoiukohta väljastpoolt asulat enam kui 20 km kauguselt – 128 eurot.

  (2) „Liiklusseaduse” §-s 92 toodud juhtumitel valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetatud sõiduki hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise piirmäärad koos käibemaksuga on järgmised:
  1) sõiduki, mille registrimass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta, hoidmine ja valvamine – 1,28 eurot tunnis, kuid mitte üle 2,56 euro ööpäevas;
  2) sõiduki, mille registrimass on üle 3500 kg või millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekohta, hoidmine ja valvamine – 1,28 eurot tunnis, kuid mitte üle 3,20 euro ööpäevas.

  (3) Puksiirauto tellimise piirmäär, kui sõiduk paigaldati puksiirautole, kuid sõidukit valvega hoiukohta või politseiasutusse ei toimetatud – 10 eurot.

  (4) Lõikes 1 nimetatud sõiduki hoiukohta toimetamise kulud sisaldavad puksiirauto tellimise kulusid.

§ 2.  Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamine

  (1) Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise eest tasutakse sõidukit hoiukohta või politseiasutusse toimetanud või seal hoidnud ja valvanud ettevõtjale.

  (2) Paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud puksiirauto tellimise kulud hüvitatakse vaid juhul, kui puksiirauto telliti, kuid sõidukit valvega hoiukohta või politseiasutusse ei toimetatud.

§ 3.  Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2002. a määrus nr 279 „Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja määrad” (RT I 2002, 74, 447; 2010, 60, 407) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json