Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 „Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2011, 9

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 „Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid” muutmine

Vastu võetud 16.06.2011 nr 81

Määrus kehtestatakse „Riigipiiri seaduse” § 10 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruses nr 205 „Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid” (RT I 2002, 45, 343; 2008, 40, 233) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Riigipiiri seaduse” § 10 lõike 4 alusel.”;

2) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Käesoleva määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. augustil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 2 

Lisa 3 

/otsingu_soovitused.json