Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2011, 10

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Vastu võetud 16.06.2011 nr 82

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 44 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruses nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” (RT I, 17.12.2010, 30) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) hemolüütiline aneemia ja autoimmuunne trombotsütopeenia (D56–D59, D69);”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

„24) venoosse tromboosi ja trombemboolia ravi, südameklapirikke proteesimise järgne seisund, riskirasedus (I26, I80–I82, I67.6, T82, Z95.2, O99.8);”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 40 sõnastatakse järgmiselt:

„40) kõrge riskiga ortopeediliste operatsioonide järgse tromboosi ja trombemboolia profülaktika (M16, M17, S72.0, S72.1, S72.2, S72.7);”.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json