Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruse nr 183 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2011, 11

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruse nr 183 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” muutmine

Vastu võetud 16.06.2011 nr 83

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 30 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruses nr 183 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” (RT I, 29.12.2010, 80) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv funktsioone toetava statsionaarse taastusravi korral alla 19-aastasele funktsioonihäirega isikule on 14 voodipäeva.”;

2) paragrahvi 15 lõikes 7 asendatakse sõnad „lõikes 8” sõnadega „lõikes 9”;

3) paragrahvi 28 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) koodiga 7041 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut, kuid mitte rohkem kui 10 korda ühe ravijuhu raames (välja arvatud statsionaarse taastusravi puhul);”;

4) paragrahvi 29 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind eurodes

Ambulatoorne pisioperatsioon (pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine jmt)

7100

15,72

Nahahaava suturatsioon

7101

10,80

Skelettekstensioon

7102

16,94

Puusakips või kipskorsett

7103

23,01

Õlavarre kips

7104

18,98

Sääre kips

7105

18,60

Kipslahase asetamine

7106

18,60

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7107

16,62

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7108

22,56

Varda vahetus koldevälisel fiksaatoril

7109

46,46

Laparotsentees

7110

  7,73

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7111

  5,75

Põletushaige sidumine (statsionaarne)

7112

19,30

Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne)

7113

12,27

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

15,72

(2) Koodiga 7100 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamisel.”.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json