Teksti suurus:

Välisesindusele, Euroopa Liidu institutsioonile, NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm

Välisesindusele, Euroopa Liidu institutsioonile, NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm - sisukord
  Väljaandja:Rahandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2016
  Avaldamismärge:RT I, 21.06.2013, 14

  Välisesindusele, Euroopa Liidu institutsioonile, NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm

  Vastu võetud 19.06.2013 nr 25

  Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 39 lõike 31 alusel.

  § 1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, erimissioonile, rahvusvahelise organisatsiooni esindusele ning eelnimetatud esinduste, asutuse ja erimissiooni haldustöötajatele, Euroopa Liidu institutsioonile, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale ja konsulaarametnikule, välja arvatud aukonsul, NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule, nende liikmetele ja liikmete ülalpeetavatele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, selle liikmetele ja liikmete ülalpeetavatele, lepingupartneri töötajatele ja nende ülalpeetavatele ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

  Jürgen Ligi
  Minister

  Kristjan Kitvel
  Asekantsler kantsleri ülesannetes

  Lisa Taotlus käibemaksu tagastamiseks

  /otsingu_soovitused.json