Teksti suurus:

Kauba riigile loovutamise täpsustavad juhised

Kauba riigile loovutamise täpsustavad juhised - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2017, 20

Kauba riigile loovutamise täpsustavad juhised

Vastu võetud 19.06.2017 nr 35

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 81 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kauba riigile loovutamise taotlus

  Kui kauba valdaja soovib kauba riigile loovutada, esitab ta kauba asukohajärgsele tolliasutusele kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, isikukood või EORI number ja aadress;
  2) kauba nimetus;
  3) kauba tariifne klassifikatsioon;
  4) kauba asukoht;
  5) tollideklaratsiooni, ülddeklaratsiooni või nende puudumisel muu kaupa identifitseeriva dokumendi number ja kuupäev;
  6) kauba riigile loovutamise taotluse põhjendus;
  7) kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood ja aadress.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json