Teksti suurus:

Välisesinduse ning välisesinduse töötaja ja tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsused

Välisesinduse ning välisesinduse töötaja ja tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsused - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.06.2017, 24

Välisesinduse ning välisesinduse töötaja ja tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsused

Vastu võetud 19.06.2017 nr 39

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 51 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse rakendusala

  (1) Määrust rakendatakse järgmiste isikute poolt kõigist maksudest vabastatud kaupade importimisel ja eksportimisel:
  1) välisriigi diplomaatiline esindus, konsulaarasutus, erimissioon ja rahvusvahelise organisatsiooni esindus (edaspidi välisesindus);
  2) välisesinduse diplomaatiline personal ja nende perekonnaliikmed (edaspidi diplomaat);
  3) välisesinduse haldustöötajad ja nende perekonnaliikmed (edaspidi haldustöötaja).

  (2) Määrust ei rakendata diplomaatilisele postile ja konsulaarsaadetisele.

§ 2.   Diplomaatilise kauba deklaratsiooni esitamine

  (1) Välisesinduse poolt imporditava või eksporditava kauba kohta esitab tollile käesoleva määruse lisa kohase diplomaatilise kauba deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) välisesinduse juht või tema poolt volitatud isik.

  (2) Diplomaadi või haldustöötaja poolt imporditava või eksporditava kauba kohta esitab tollile deklaratsiooni diplomaat või haldustöötaja või tema poolt volitatud isik.

§ 3.   Deklaratsiooni täitmine

  (1) Deklaratsiooni lahtris 3 märgitud kauba kirjeldus peab võimaldama kaupa identifitseerida. Kui kauba nimetusi on rohkem kui lahtris 3 ruumi, esitatakse kauba nimetused ja kirjeldused deklaratsioonile lisatavas nimekirjas ning märgitakse lahtrisse „kaup vastavalt juurde lisatud nimekirjale” ja nimekirja lehekülgede arv.

  (2) Imporditava mootorsõiduki korral märgitakse deklaratsiooni lahtris 3 lisaks kauba nimetusele mootorsõiduki mark, mudel, VIN-kood, väljalaskeaasta ja mootori töömaht.

  (3) Kui kauba importimise või eksportimise suhtes on seadusega kehtestatud piirang, märgitakse lahtrisse 3 lisaks kauba nimetusele:
  1) kohustusliku dokumendi väljaandnud asutuse nimi, dokumendi number ja väljaandmise kuupäev või
  2) riikliku registri nimetus ja registrikande number.

§ 4.   Deklaratsiooni kinnitamine

  (1) Välisesinduse juht, diplomaat või haldustöötaja kinnitab deklaratsiooni oma allkirjaga.

  (2) Diplomaadi või haldustöötaja kinnitatud deklaratsiooni kinnitab esinduse, asutuse või organisatsiooni juht või tema poolt volitatud isik oma allkirjaga.

  (3) Välisesinduse juhi, diplomaadi või haldustöötaja kinnitatud deklaratsiooni kinnitab Välisministeeriumi volitatud isik oma allkirjaga.

  (4) Tolliametnik märgib esitatud deklaratsioonile selle numbri, kinnitab deklaratsiooni ja tagastab kinnitatud deklaratsiooni määruse §-s 2 nimetatud deklaratsiooni esitanud isikule.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Diplomaatilise kauba deklaratsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json