Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2011, 7

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 15.07.2011 nr 7

Määrus kehtestatakse „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse” § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord”.

§ 1. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” (RT I, 26.11.2010, 11) kinnitatud lisas „Asustusüksuste nimistu” tehakse järgmised muudatused:

1) Harju maakonna Viimsi valla külade nimistut täiendatakse enne sõna „Lääneotsa” sõnaga „Lõunaküla / Storbyn”, enne sõna „Tammneeme” sõnaga „Tagaküla / Bakbyn” ja enne sõna „Äigrumäe” sõnaga „Väikeheinamaa / Lillängin”;

2) Pärnu maakonna Paikuse valla nimistus asendatakse sõna „Alevikud” sõnaga „Alevid”;

3) Tartu maakonna Tartu valla alevike nimistut täiendatakse enne sõna „Äksi” sõnaga „Vahi”;

4) Tartu maakonna Tartu valla külade nimistust kustutatakse sõna „Vahi”.

§ 2. Harju maakonna Viimsi valla Lõunaküla / Storbyni, Tagaküla / Bakbyni ja Väikeheinamaa / Lillängini külade, Pärnu maakonna Are valla Are aleviku ja Kurena küla ning Paikuse valla Paikuse alevi ja Silla küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

Siim Kiisler
Regionaalminister

Erkki Koort
Sisejulgeoleku asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json