Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2011, 8

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine” muutmine

Vastu võetud 14.07.2011 nr 97

Määrus kehtestatakse „Kaitseväeteenistuse seaduse” § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruses nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine” (RT I 2005, 5, 19; 2010, 60, 407) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Kaitseväeteenistuse seaduse” § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel.”;

2) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseminister võib kehtestada ametikohtadele maksimaalsed diferentseeritud palgamäärad, näidates ära palgamäärade diferentseerimise põhjendused.

(2) Kaitseminister võib volitada valitsemisala asutuse juhti kehtestama asutuses ametikohtadele maksimaalsed diferentseeritud palgamäärad, näidates ära palgamäärade diferentseerimise põhjendused.

(3) Palgamäärasid võib diferentseerida asutusele olulistel ametikohtadel teenivatel kaadrikaitseväelastel kvalifikatsiooninõuete, piirkondlikkuse ja muude teenistustingimuste eripära iseloomustavate näitajate alusel.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Mart Laar
Kaitseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json