Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 103 „Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2011, 11

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 103 „Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord” muutmine

Vastu võetud 14.07.2011 nr 100

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 6 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 103 „Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord” (RT I 2004, 23, 156; 2009, 7, 47) § 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Määruse §-s 1 nimetatud nimistu pinnast ja süvenduspinnast käsitlevas alljaotises nimetatud jäätmeid ei määratleta ohtlikena, kui ohtliku aine sisaldus neis ei ületa „Veeseaduse” § 265 lõike 10 alusel pinnase kohta kehtestatud vastava ohtliku aine piirnormi suurimat väärtust.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json