Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2023, 1

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Vastu võetud 19.07.2023 nr 38

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 4 lõike 3, § 24 lõike 3 ja § 29 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruses nr 32 „Jahieeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 11 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) jahti aasta ringi varitsus- või hiilimisjahina või koprapüügina FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga maaparandussüsteemides (põllumajandus- ja metsakuivenduskraavid, eesvoolud alla 25 km² valgalaga) kopra tekitatud kahjustuste ärahoidmiseks.”;

2) paragrahvi 4 lisatakse lõige 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Aasta ringi on keelatud koprajaht Võrtsjärvel, Emajõel, Pärnu jõel suudmest kuni Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt sillani, Narva ja Kasari jõel ilma lisajõgedeta, välja arvatud Keskkonnaameti loaga.”;

3) paragrahvi 5 lõige1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Karule, välja arvatud poegadega emakarule, võib pidada varitsus- või hiilimisjahti 1. augustist 31. oktoobrini karu tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil või inimese elule või tervisele tekkiva ohu vältimiseks.”;

4) paragrahvi 5 lõike 7 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) sokule varitsus- või hiilimis- või peibutusjahti 1. juunist 31. jaanuarini ning ajujahti ja jahti FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga ja FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on 52 cm, 1. oktoobrist 31. jaanuarini;
2) kitsele või tallele varitsus- või hiilimisjahti 1. septembrist 31. jaanuarini ning ajujahti ja jahti FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga ja FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on 52 cm, 1. oktoobrist 31. jaanuarini.”.

Kristen Michal
Kliimaminister

Keit Kasemets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json