Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 9. septembri 2016. a määruse nr 54 „Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2023, 3

Majandus- ja taristuministri 9. septembri 2016. a määruse nr 54 „Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad” muutmine

Vastu võetud 19.07.2023 nr 49

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 384 lõike 4 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 9. septembri 2016. a määruse nr 54 „Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad” muutmine

Majandus- ja taristuministri 9. septembri 2016. a määruses nr 54 „Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Erialaselt pädev mõõtja maksab mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest aastatasu 550 eurot.

(2) Erialaselt pädev mõõtja, kes teeb riikliku järelevalve või elektriohutuse valdkonnas inspekteerimistegevuse käigus mõõtmisi, maksab mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest aastatasu 650 eurot.”;

2) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Erialaselt pädev mõõtja maksab mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest aastatasu 600 eurot.

(2) Erialaselt pädev mõõtja, kes teeb riikliku järelevalve või elektriohutuse valdkonnas inspekteerimistegevuse käigus mõõtmisi, maksab mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest aastatasu 710 eurot.”;

3) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punktid 1 ja 3 jõustuvad 1. jaanuaril 2024. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 2 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2025. a.

Tiit Riisalo
Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Tiit Rebane
Õigusosakonna juhataja kantsleri ülesannetes

Lisa Aastatasu määrad akrediteeringu kehtivana hoidmise eest (01.01.2024)

Lisa Aastatasu määrad akrediteeringu kehtivana hoidmise eest (01.01.2025)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json