Teksti suurus:

Strateegiliste kaupade nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2023, 9

Strateegiliste kaupade nimekiri1

Vastu võetud 22.12.2011 nr 171
RT I, 28.12.2011, 54
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2012RT I, 27.06.2012, 1930.06.2012
14.03.2013RT I, 15.03.2013, 3720.03.2013
05.09.2013RT I, 10.09.2013, 213.09.2013
22.05.2014RT I, 27.05.2014, 330.05.2014
28.05.2015RT I, 03.06.2015, 306.06.2015
02.09.2016RT I, 06.09.2016, 209.09.2016
17.08.2017RT I, 19.08.2017, 122.08.2017
15.02.2018RT I, 20.02.2018, 2523.02.2018
09.11.2018RT I, 13.11.2018, 216.11.2018
28.06.2019RT I, 02.07.2019, 1405.07.2019
08.10.2021RT I, 12.10.2021, 215.10.2021
20.07.2023RT I, 21.07.2023, 824.07.2023

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 2 lõike 10 alusel.

§ 1.   Strateegiliste kaupade nimekiri

  (1) Strateegiliste kaupade nimekiri koosneb:
  1) sõjaliste kaupade nimekirjast;
  2) kaitseotstarbeliste toodete nimekirjast;
  3) inimõiguste rikkumiseks kasutatavate kaupade nimekirjast;
  4) kahesuguse kasutusega kaupade nimekirjast.

  (2) Määrusega kehtestatakse:
  1) sõjaliste kaupade nimekiri (lisa 1);
  2) kaitseotstarbeliste toodete nimekiri (lisa 2).

  (3) Inimõiguste rikkumiseks kasutatavate kaupade nimekiri on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/125, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, lisades 2, 3 ja 4.
[RT I, 21.07.2023, 8 - jõust. 24.07.2023]

  (4) Kahesuguse kasutusega kaupade nimekiri on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks, lisas 1.

§ 2.   Kemikaalide tähistus

  CAS (Chemical Abstracts Service) numbrid ei hõlma määruses kõiki strateegiliste kaupade nimekirja kantud kemikaale või nende segusid.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 146, 10.06.2009, lk 1–36), muudetud komisjoni direktiiviga 2010/80/EL (ELT L 308, 24.11.2010, lk 11–45), komisjoni direktiiviga 2012/10/EL (ELT L 85, 24.03.2012, lk 3–34), komisjoni direktiiviga 2012/47/EL (ELT L 31, 31.01.2013, lk 43–74), komisjoni direktiiviga 2014/18/EL (ELT L 40, 11.02.2014, lk 20–55), komisjoni direktiiviga 2014/108/EL (ELT L 359, 16.12.2014, lk 117–150), komisjoni direktiiviga 2016/970/EL (ELT L 163, 21.06.2016, lk 1–34), komisjoni direktiiviga 2017/433/EL (ELT L 70, 15.03.2017, lk 1–34), komisjoni direktiiviga 2017/2054/EL (ELT L 311, 25.11.2017, lk 1–37), komisjoni direktiiviga (EL) 2019/514 (ELT L 89, 29.03.2019, lk 1–36), komisjoni direktiiviga 2021/1047/EL (ELT L 225, 25.06.2021, lk 69–101), komisjoni direktiiviga 2023/277/EL (ELT L 42, 10.02.2023, lk 1–39); Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2013/C 90/01 (ELT C 90, 27.03.2013, lk 1–37), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2014/C 107/01 (ELT C 107, 09.04.2014, lk 1–39), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2015/C 129/01 (ELT C 129, 21.04.2015, lk 1–34), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2016/C 122/01 (ELT C 122, 06.04.2016, lk 1–33), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2017/C 097/01 (ELT C 97, 28.03.2017, lk 1–33), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2018/C 098/01 (ELT C 98, 15.03.2018, lk 1–33), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2019/C 95/01 (ELT C 95, 12.03.2019, lk 1–35), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2020/C 85/01 (ELT C 85, 13.03.2020, lk 1–37), Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2023/C 72/02 (ELT C 72, 28.02.2023, lk 2–37).
[RT I, 21.07.2023, 8 - jõust. 24.07.2023]

Lisa 1 Sõjaliste kaupade nimekiri
[RT I, 21.07.2023, 8 - jõust. 24.07.2023]

Lisa 2 Kaitseotstarbeliste toodete nimekiri
[RT I, 21.07.2023, 8 - jõust. 24.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json