Teksti suurus:

Maaparanduse uurimistöö, maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparanduse ekspertiisi ala vastutava spetsialisti täienduskoolituse nõuded

Maaparanduse uurimistöö, maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparanduse ekspertiisi ala vastutava spetsialisti täienduskoolituse nõuded - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.09.2018, 8

Maaparanduse uurimistöö, maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparanduse ekspertiisi ala vastutava spetsialisti täienduskoolituse nõuded

Vastu võetud 19.09.2018 nr 56

Määrus kehtestatakse maaparandusseaduse § 36 lõike 9 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maaparanduse uurimistöö, maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparanduse ekspertiisi ala vastutava spetsialisti täienduskoolituse (edaspidi koolitus) sisu ja õpiväljundite ning koolituse mahu nõuded.

§ 2.   Koolituse sisu

  (1) Maaparanduse uurimistöö ala vastutava spetsialisti koolitusel käsitletakse vähemalt järgmiseid teemasid:
  1) maaparandusseadus ja maaparandusega seonduv muudes seadustes;
  2) maaparandusseaduse alusel kehtestatud maaparanduse uurimistöö nõuded;
  3) maaparanduse uurimistöö alased juhend- ja abimaterjalid;
  4) maaparanduses kasutatavad uued mõõdistamistehnoloogiad.

  (2) Maaparandussüsteemi projekteerimise ala vastutava spetsialisti koolitusel käsitletakse vähemalt järgmiseid teemasid:
  1) maaparandusseadus ja maaparandusega seonduv muudes seadustes;
  2) maaparandusseaduse alusel kehtestatud maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse uurimistöö, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparandusehituse alased rakendusaktid;
  3) maaparandussüsteemi projekteerimise ja maaparanduse uurimistöö alased juhend- ja abimaterjalid, sealhulgas standardid;
  4) maaparanduses kasutatavad uued mõõdistamistehnoloogiad ning ajakohased tehnoloogilised lahendused, ehitusmaterjalid ja -tooted.

  (3) Maaparanduse omanikujärelevalve ala vastutava spetsialisti koolitusel käsitletakse vähemalt järgmiseid teemasid:
  1) maaparandusseadus ja maaparandusega seonduv muudes seadustes;
  2) maaparandusseaduse alusel kehtestatud maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparandusehituse alased rakendusaktid;
  3) maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparandusehituse alased juhend- ja abimaterjalid, sealhulgas standardid;
  4) maaparanduses kasutatavad ajakohased tehnoloogilised lahendused, ehitusmaterjalid ja -tooted.

  (4) Maaparanduse ekspertiisi ala vastutava spetsialisti koolitusel käsitletakse vähemalt järgmiseid teemasid:
  1) maaparandusseadus ja maaparandusega seonduv muudes seadustes;
  2) maaparandusseaduse alusel kehtestatud maaparanduse ekspertiisi, maaparanduse uurimistöö, maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparandusehituse alased rakendusaktid;
  3) maaparanduse ekspertiisi, maaparanduse uurimistöö ja maaparandussüsteemi projekteerimise alased juhend- ja abimaterjalid, sealhulgas standardid;
  4) maaparanduses kasutatavad uued mõõdistamistehnoloogiad ning ajakohased tehnoloogilised lahendused, ehitusmaterjalid ja -tooted.

§ 3.   Koolituse õpiväljundid

  (1) Maaparanduse uurimistöö ala vastutava spetsialisti koolituse läbinud vastutav spetsialist:
  1) tunneb § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud õigusaktides maaparanduse uurimistööga seonduvaid sätteid ning oskab neist oma töös juhinduda;
  2) oskab kasutada oma töös vajalikke juhendeid ja abimaterjale;
  3) on teadlik maaparanduses kasutatavatest uutest mõõdistamistehnoloogiatest ning oskab neid teadmisi oma töös rakendada.

  (2) Maaparandussüsteemi projekteerimise ala vastutava spetsialisti koolituse läbinud vastutav spetsialist:
  1) tunneb § 2 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud õigusaktides maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse uurimistöö, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparandusehituse alaga seonduvaid sätteid ning oskab oma töös neist juhinduda;
  2) oskab kasutada oma töös vajalikke juhendeid ja abimaterjale;
  3) on teadlik maaparanduses kasutatavatest uutest mõõdistamistehnoloogiatest ja oskab hinnata nende kasutamise sobivust maaparanduse uurimistööl;
  4) on teadlik maaparanduses kasutatavatest ajakohastest tehnoloogilistest lahendustest, ehitusmaterjalidest ja -toodetest ning oskab neid teadmisi oma töös rakendada.

  (3) Maaparanduse omanikujärelevalve ala vastutava spetsialisti koolituse läbinud vastutav spetsialist:
  1) tunneb § 2 lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud õigusaktides maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparandusehituse alaga seonduvaid sätteid, ning oskab neist oma töös juhinduda;
  2) oskab kasutada oma töös vajalikke juhendeid ja abimaterjale;
  3) on teadlik maaparanduses kasutatavatest ajakohastest tehnoloogilistest lahendustest, ehitusmaterjalidest ja -toodetest ning oskab hinnata nende kasutamise sobivust maaparandussüsteemi projekteerimisel ja ehitamisel.

  (4) Maaparanduse ekspertiisi ala vastutava spetsialisti koolituse läbinud vastutav spetsialist:
  1) tunneb § 2 lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud õigusaktides maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse ekspertiisi, maaparanduse uurimistöö, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparandusehituse alaga seonduvaid sätteid ning oskab neist oma töös juhinduda;
  2) on teadlik maaparanduses kasutatavatest uutest mõõdistamistehnoloogiatest ja oskab hinnata nende kasutamise sobivust maaparanduse uurimistööl;
  3) on teadlik maaparanduses kasutatavatest ajakohastest tehnoloogilistest lahendustest, ehitusmaterjalidest ja -toodetest ning oskab hinnata nende kasutamise sobivust maaparandussüsteemi projekteerimisel.

  (5) Õpiväljundid saavutatakse koolitusel osalemisega ja iseseisvalt sooritatud praktiliste tööde või testidega.

§ 4.   Koolituse maht ja koolituse läbimise kohta väljastatav dokument

  (1) Maaparanduse uurimistöö ala vastutava spetsialisti koolituse õppetundide maht kokku on vähemalt 24 akadeemilist tundi.

  (2) Maaparandussüsteemi projekteerimise ala, maaparanduse omanikujärelevalve ala ja maaparanduse ekspertiisi ala vastutava spetsialisti koolituse õppetundide maht kokku on vähemalt 40 akadeemilist tundi.

  (3) Praktiliste tööde tegemine ja selliste objektidega tutvumise kestus, mille puhul kasutatakse uusi mõõdistamistehnoloogiad ning on kasutatud ajakohaseid tehnoloogilisi lahendusi, ehitusmaterjale ja -tooteid, peab moodustama vähemalt 40 protsenti koolituse kestusest.

  (4) Koolitaja väljastab koolituse läbimise ja õpiväljundite saavutamise kohta tõendi või tunnistuse.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Marko Gorban
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json