Teksti suurus:

Määruste muutmine seoses projektide abikõlblikkuse perioodi pikendamisega

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 21.09.2022, 6

Määruste muutmine seoses projektide abikõlblikkuse perioodi pikendamisega

Vastu võetud 14.09.2022 nr 39

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1. Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruse nr 5 „Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks“ § 9 lõigetes 1 ja 2 ja § 26 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „2023. aasta 31. august“ tekstiosaga „2023. aasta 31. detsember“ vastavas käändes.

§ 2. Riigihalduse ministri 14. juuli 2016. a määruse nr 35 „Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023“ § 8 lõigetes 1 ja 4, § 9 lõikes 3 ja § 12 lõikes 31 asendatakse tekstiosa „2023. aasta 31. august“ tekstiosaga „2023. aasta 31. detsember“ vastavas käändes.

§ 3. Siseministri 13. veebruari 2015. a määruses nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 3, § 8 lõigetes 1 ja 6 ja § 18 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „2023. aasta 31. august“ tekstiosaga „2023. aasta 31. detsember“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „31. august 2023. aastal“ tekstiosaga „2023. aasta 31. detsember“ vastavas käändes.

§ 4. Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”“ § 6 lõikes 4, § 7 lõigete 1 ja 6 ja § 22 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „31. august 2023. aasta“ tekstiosaga „2023. aasta 31. detsember“ vastavas käändes.

§ 5. Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”“ § 6 lõikes 4, § 7 lõigetes 1 ja 5 ja § 22 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „31. august 2021. aasta“ tekstiosaga „2023. aasta 31. detsember“ vastavas käändes.

§ 6. Riigihalduse ministri 7. mai 2020. a määruse nr 7 „Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine““ § 7 lõigetes 1 ja 4 asendatakse tekstiosa „2023. aasta 31. august“ tekstiosaga „2023. aasta 31. detsember“ vastavas käändes.

Riina Solman
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json